Bakgrunnsmateriell

Innhold

Barnetråkk, SSB, Ungdata, Elevundersøkelser

Barnetråkk

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Kart over barnetråkk gjennomført i Larvik kommune. 

Ungdata

Hvordan er det å vokse opp i ulike steder i Norge? Bruk kartet til å finne og sammenlikne tall fra kommuner og fylker. Se resultater for ulike tema som rus, venner, framtid og mange flere.

Hent ut data for Larvik fra ungdata.no

Folkehelseoversikt

SSB

Elevundersøkelser

Til toppen