Norskopplæring

Innhold

Norsk kurs for alle kategorier innvandrere.

Målgruppe

Vi tilbyr norskkurs til alle kategorier innvandrere; betalingsdeltakere, rett og plikt / plikt og intro deltakere.

Personer mellom 16 og 67 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:

  • etter søknad om asyl (Utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktning(Utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (Utlendingsloven § 38)
  • på selvstendig grunnlag (Utlendingsloven § 53)
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)
  • midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (Utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring.

Introduksjonsloven oppstiller et minstekrav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommunene plikter å tilby. Kommunene står derimot fritt til å tilby opplæring utover det loven krever, for eksempel til personer som ikke er omfattet av ordningen.

IMDI - Hvem har rett til hva slags opplæring

Registrering for norskkurs

For registrering til Norskkurs, ta kontakt med kontoret på Norskskolen, avdeling Fresjeveien.

Hva inneholder kursene

Kursene gir en innføring til grunnleggende norsk språk og samfunn.
Du vil få grunnleggende kompetanse i norsk gjennom å kommunisere, lese og skrive, og bli bedre forberedt til å møte norsk hverdags- og arbeidsliv. Det vil også hjelpe deg på vei mot norskprøven.

Undervisningen består av å trene 5 ferdigheter gjennom: lese-, lytte-, skrive- snakke- og samtaleøvelser.

Når foregår undervisningen

Norskskolen tilbyr norskopplæring på dagtid, kveldstid og på nett.

Type kurs Dag Tidspunkt
Intro Mandag - fredag kl 08.30 - 14.30
Dagkurs nybegynnere Mandag - torsdag kl 08.30 - 11.30
Dagkurs andre Mandag - torsdag kl 08.30 - 12.30
Kveldskurs Mandag og torsdag kl 18.00 - 20.30

Betaling

Dagkurs 4 timer 12.250,-
Dagkurs 3 timer 10.000,-
Kveldskurs 3 timer 5.250,-
Nettkurs   1.700,- pr mnd
B2   2.700,- pr mnd
Samfunnsfag   1.500,-

Terminer 2017/2018

Dag/Kveld/B2/Samfunnsfag

Termin 1: 16.08.17 - 12.01.18
Termin 2: 15.01.18 - 21.06.18

Nettkurs

Termin 1: August - november

Termin 2: November - mars

Termin 3: Mars - januar

Kontakt

  • Norskskolen Sachnowitz vei 12, 3257 LARVIK
Til toppen