Norskopplæring

Innhold

Norsk kurs for alle kategorier innvandrere.

Målgruppe

Vi tilbyr norskkurs til alle kategorier innvandrere; betalingsdeltakere, rett og plikt / plikt og intro deltakere.

Personer mellom 16 og 67 år har rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap dersom de har fått opphold:

  • etter søknad om asyl (Utlendingsloven § 28)
  • som overføringsflyktning(Utlendingsloven § 35)
  • på grunnlag av sterke menneskelige hensyn (Utlendingsloven § 38)
  • på selvstendig grunnlag (Utlendingsloven § 53)
  • som familiemedlemmer til personer som nevnt ovenfor
  • som familiemedlemmer til personer som har permanent oppholdstillatelse
  • som familiemedlemmer til norske eller andre nordiske borgere (med unntak av de som har oppholdsrett som familiemedlem etter EØS-regelverket)
  • midlertidig på grunnlag av reglene om kollektiv beskyttelse (Utlendingsloven § 34) og deres familiegjenforente dersom den førstnevntes tillatelse danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse

Arbeidsinnvandrere mellom 16 og 67 år som er fra land utenfor EØS-/EFTA-regelverket og familiegjenforente til disse, har plikt, men ikke rett til opplæring.

Introduksjonsloven oppstiller et minstekrav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap kommunene plikter å tilby. Kommunene står derimot fritt til å tilby opplæring utover det loven krever, for eksempel til personer som ikke er omfattet av ordningen.

IMDI - Hvem har rett til hva slags opplæring

Registrering for norskkurs

Deltakere som ønsker å starte på Norskskolen tar en test i norsk for innplassering på riktig spor og nivå. Testen kan tas også utenom de ordinære oppstartdatoene i august og januar. Ta kontakt på kontoret vårt i Sachnowitz' vei 12.

Hva inneholder kursene

Kursene gir en innføring til grunnleggende norsk språk og samfunn.
Du vil få grunnleggende kompetanse i norsk gjennom å kommunisere, lese og skrive, og bli bedre forberedt til å møte norsk hverdags- og arbeidsliv. Det vil også hjelpe deg på vei mot norskprøven.

Undervisningen består av å trene 5 ferdigheter gjennom: lese-, lytte-, skrive- snakke- og samtaleøvelser.

Når foregår undervisningen

Norskskolen tilbyr norskopplæring på dagtid, kveldstid og på nett.

Type kurs Dag Tidspunkt
Intro Mandag - fredag kl 08.30 - 14.30
Dagkurs nybegynnere Mandag - torsdag kl 08.30 - 11.30
Dagkurs andre Mandag - torsdag kl 08.30 - 12.30
Kveldskurs Mandag og torsdag kl 18.00 - 20.30

Betaling

Norskkurs dagtid 4 timer 4 dager i uken 12.250,-
Norskkurs dagtid 3 timer 4 dager i uken 10.000,-
Kveldskurs 3 timer 2 dager i uken 5.250,-
Nettkurs   1.700,- pr mnd
B2 videregående norsk, kombikurs med nett   2.700,- pr mnd
Samfunnskunnskap  50 timer 2.000,-

Terminer 2018/2019

Dag/Kveld/B2/Samfunnsfag

Termin 1: 20.06.2018 - 21.12.2018 
Termin 2: 03.01.2019 - 20.06.2019

Nettkurs

Termin 1: August - november

Termin 2: November - mars

Termin 3: Mars - januar

Kontakt

  • Norskskolen Sachnowitz vei, 3255 LARVIK
Til toppen