Nettbasert norskopplæring

Innhold

Larvik Læringssenter, avdeling Norskskolen, tilbyr nettbasert norskopplæring til deltakere i hele landet.

Opplæringen er nettbasert, med personlig veiledning.

Målgruppe

Tilbud til deltakere i hele landet, også deltakere som bor i utlandet.

Vi tilpasser egne opplæringspakker til bedrifter med spesielle behov, som f.eks. fagspråk, rutiner, rapportskriving og lignende.

Når starter kurset

Fortløpende.

Betaling

For deltakere som har rett og plikt til norskopplæring er kurset gratis.
For andre koster kurset 1800 kr. pr. mnd.

Oppsigelsestiden er 1 måned.

Lærere

Nettlærerne er høyt kvalifiserte. De har lang erfaring i å undervise i norsk som andrespråk på alle nivåer. 

Om nettkurset

Nettkurset bygger på Det felles europeiskerammeverket for språk og på Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne. Vi benytter «Min vei», som er et nettbasert opplæringsprogram i norsk fra Fagbokforlaget. Her lærer deltakerne å forstå, lytte, lese, skrive og snakke norsk. Deltakerne lærer også om det norske samfunnet. Kursene fører fram til de nasjonale norskprøvenepå nivå A1, A2, B1 og B2.

Hva får du i kurset

 • Du får brukerlisens med ubegrenset tilgang til «Min vei».
 • Du får veiledning og oppfølging av egen nettlærer.
 • Du får individuelt tilrettelagt opplæring tilpasset ditt nivå og dine behov.
 • Som nybegynner starter du på et A1 nivå. Du som kan litt norsk, vil få tilbud om en språktest, som viser hvilket nivå du bør begynne på.
 • Du må jobbe selvstendig.
 • Du kan jobbe så mye du vil, når du vil og hvor du vil.

Du lærer norsk ved å:

 • Lese både skjønnlitteratur og faktatekster.
 • Lytte til ulike typer tekster.
 • Skrive tekster i forskjellige sjangre som nettlærerretter og kommenterer.
 • Snakke og sende egne taleoppgaver som nettlærerkommenterer muntlig.
 • Arbeide selvstendig med interaktive oppgaversom inneholder ord- og innholdsforståelse,grammatikk, rettskrivning og lydinnlæring.

Kontakt

 • Norskskolen Hammergata 24, 3264 LARVIK
Til toppen