Kveldskurs norskopplæring

Innhold

Larvik Læringssenter, avdeling Norskskolen, tilbyr kurs i norsk på kveldstid. Nye kurs starter opp 30. januar.

Kveldskurs Norskopplæring

Kveldskurs

Undervisning skjer på tirsdager kl. 17:30 - 20:00 i våre lokaler i Mølla Nord. 

Sted: Mølla Nord, Hammergata 24, 3264 Larvik
Undervisningsdager: Tirsdager
Tid: 17:30 - 20:00
Kursperiode: 30. januar - 21. mai 2024

Pris

Norskkurs nybegynner kveldstid,
15 samlinger på 2,5 timer 
4 200,-
Norskkurs videregående,
15samlinger på 2,5 timer
4 200,-

For deltakere med rett og plikt til norskopplæring, er kurset gratis. 

Påmelding

Ønsker du å melde deg på kveldskurs, kan du melde deg på via vårt digitale påmeldingsskjema. Du kan også ringe oss om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om kurset. 

T: 33 17 31 50
E: Send e-post

Søknad til norskopplæring for voksne innvandrere

Information in English

Evening course

Teaching will take place on Tuesdays at 17:30 - 20:00 pm in in Mølla Nord.

Location: Mølla Nord, Hammergata 24, 3264 Larvik
Course day: Tuesdays
Time: 17:30 - 20:00 pm
Course periode: 30. January - 21. May 2024

Price

Norwegian course for beginners in the evening, 15 gatherings. 2,5 hours each time 4 200,-
Norwegian course advanced, 15 gatherings. 2,5 hours each time 4 200,-

Some people have the rigth to free Norwegian lessons. See link below for more information.

Registration

Deadline for registration is 15 December!

Do you wish to register for the evening course, please use our electronic registration form. You can also call us if you have any questions or want more information. 

T: 33 17 31 50
E: Send e-post

Registration form
Til toppen