Ungdomsråd

Innhold

Ungdomsrådet i Larvik har sju medlemmer og to varamedlemmer.

Søk om å bli medlem i ungdomsrådet

Hva er et ungdomsråd

Ungdomsrådet skal være talerøret til ungdommene overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen.

Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i sin kommune og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsråd kan også ta opp egne saker.

Hva kan de bestemme

Ungdomsråd skal ifølge kommuneloven gi råd til kommunen slik at kommunestyret har et bedre grunnlag for avgjørelsene sine. Rådet har rett til å komme med synet sitt på en sak, det er ikke en plikt. Det er opp til rådet å vurdere om det skal gi tilsvar. Rådet kan dermed avgjøre hvilke saker de velger å komme med innspill til.

Hvorfor medvirkning

Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller selv kan stille til valg, har de få muligheter til å si sin mening og påvirke politiske avgjørelser. Det er bare ungdom selv som vet hva ungdom mener om ulike saker. Det er derfor viktig at ungdom ikke blir representert gjennom andre, men snakker for seg selv. Derfor har vi ungdomsråd.

Kommunedirektørens representant

For å sikre tett dialog med kommunen og at rådets medlemmer får relevante saker til behandling så tidlig i prosessen som mulig, har rådet en egen koordinator som har nær kontakt med rådets leder og som er til stede i alle rådsmøter. Koordinatoren sørger også for innkallinger, sakslister, protokollføring mm.

Ungdomsrådskoordinator

Sara Gjeterud
sara.gjeterud@larvik.kommune.no 

Ungdomsrådet i Larvik

Ungdomsrådet i Larvik har 11 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene sender søknad om å være med til kommunen og en valggruppe forslår medlemmer til kommunestyret ut fra ulike sammensetningskriteriene slik at blant annet både alder, kjønn og ulike bydeler er representert.

Medlemmene kan være i alderen fra 14 til 18 år. De er valgt inn i rådet for to år av gangen.

Utvalgsleder

Emrik Tennebø
emriklt@gmail.com 

Til toppen