Eldrerådet

Innhold

Eldrerådet består av 7 medlemmer og ledes i perioden 2019–2023 av Ragnar Jørgen Jensen.

Møter og saker

 

Rådets ansvarsområder

Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen og skal behandle saker av prinsipiell karakter som er særlig viktige for eldre.

Rådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen. Uttalelsene fra rådet skal følge saksdokumentene til det organet som fatter endelig vedtak i saken.

Eldrerådet har myndighet til å fordele tilskudd til aktiviteter for eldre.

Eldrerådet skal uttale seg på vegne av interessegruppen i saker som legges fram til behandling.

Kontaktinformasjon

Ragnar Jørgen Jensen, utvalgsleder, telefon 45 09 80 81, e-post plajenra@icloud.com

Til toppen