Plan, bygg, brann og eiendom

Alt om reguleringsplaner, byggesaker, brannvern og din eiendom.

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsledere

Kristine Borvik

Kristine Borvik

Kommunalsjef - Verdiskapning og stedsutvikling
Hege Eick

Hege Eick

Virksomhetsleder - Arealplan
Kolbjørn Hem

Kolbjørn Hem

Virksomhetsleder - Geodata
Cathrine Wærvågen

Cathrine Wærvågen

Virksomhetsleder - Innbyggerkontakt og byggesak
Jan Olav Vagle

Jan Olav Vagle

Konstituert kommunalsjef - Eiendom og teknisk drift
Kontaktbilde ikke funnet

Thorbjørn Alvin Hansen

Konstituert virksomhetsleder - Brann og redning
Terje Thorsen

Terje Thorsen

Virksomhetsleder - Eiendom
Tore Stafne

Tore Stafne

Virksomhetsleder - Kommunalteknikk
Til toppen