Plan, bygg, brann og eiendom

Alt om reguleringsplaner, byggesaker, brannvern og din eiendom.

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsledere

Hege Eick

Hege Eick

Konst. Kommunalsjef - Verdiskapning og stedsutvikling
Linda Kristin Myrsve

Linda Kristin Myrsve

Virksomhetsleder - Arealplan
Kolbjørn Hem

Kolbjørn Hem

Virksomhetsleder - Geodata
Cathrine Wærvågen

Cathrine Wærvågen

Virksomhetsleder - Innbyggerkontakt og byggesak
Hildegunn Iren Sørbø

Hildegunn Iren Sørbø

Kommunalsjef - Eiendom og teknisk drift
Jan Olav Vagle

Jan Olav Vagle

Virksomhetsleder - Brann og redning
Terje Thorsen

Terje Thorsen

Virksomhetsleder - Eiendom
Tore Stafne

Tore Stafne

Virksomhetsleder - Kommunalteknikk
Til toppen