Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble egengodkjent 06.10.21 og 15.06.22

Kommuneplanens arealdel 2021-2033

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som gjelder for hele kommunen, bortsett fra for Larvik by og Stavern by som har egne overordnede planer.

Kommuneplanens arealdel 2021-2033 ble egengodkjent av kommunestyret den 06.10.2021 jf. KST-sak 136/21. Plankartet er rettsgyldig fra 06.10.21, med unntak av de områdene det er innsigelse til. Det ble avholdt mekling den 17.12.21 og 11.03.22. Innsigelsene det ble enighet om ble stadfestet av kommunestyret 23.03.22, jf. KST-sak 042/22. Det er blitt gjennomført en tilleggshøring av enkelte bestemmelser. Disse ble vedtatt 15.06.22 jf. KST-sak 095/22.  

Før man kan starte med å bygge på de nye utbyggingsområdene som er lagt inn i planen, må man utarbeide detaljerte reguleringsplaner.

Plandokumenter og utredninger

Temakart

Tidligere arealplaner

Se tidligere arealplaner

Områder med egne planer 

Larvik by og Stavern by dekkes via egne kommunedelplaner.

Kontakt

  • Hanne Holmen Arealplanlegger
  • Anders Lund Jurist
  • Ole Sannes Riiser Arealplanlegger
Til toppen