Kommunedelplaner

Oversikt over kommundelplaner.

KST sak Navn Periode  Vedtatt  Stadfestet
138/21 og 093/22 Larvik by 2021-2033  06.10.21 og 15.06.22  
137/21 og 094/22 Stavern by   2021-2033 06.10.21 og 15.06.22  
006/15 Camping  2015-2027  11.02.15  Stadfesting 16.03.16 
050/12  Steinressurser  2012-2024  18.04.2012   
125/11  Sykkeltrafikk i Larvik og Stavern   19.10.11   
137/22 Naturmangfold 2022-2024    
Til toppen