Byggetilsyn

Innhold

Kommunen er pålagt å føre tilsyn med at de ansvarlige i byggeprosjektene følger byggetillatelsen og lovverket.

Når foregår tilsyn

Tilsyn kan føres når som helst i løpet av byggesaken, både uanmeldt og anmeldt, på eget initiativ eller på bakgrunn av melding fra publikum. Byggetilsyn skal bidra til bedre bygg.

Overtredelsesgebyr

Etter plan- og bygningsloven kan kommunen ilegge overtredelsesgebyr som en sanksjon for overtredelser av plan- og bygningslovgivningen.

Hvilke overtredelser som kan gebyrlegges følger av plan- og bygningsloven § 32-8. Videre følger det av SAK 10 § 16-1 hvilke forhold som kan medføre overtredelsesgebyr og hvilken størrelse gebyret kan få.

Dersom du har mottatt varsel om ileggelse av overtredelsesgebyr og har spørsmål vedrørende dette, ta kontakt med oss på tlf. 982 31 890. 

Klage

Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt er enkeltvedtak som kan påklages. 

Relatert informasjon

Kontakt

  • Tom Mangelrød Bygningsinspektør
Til toppen