Siste nytt 45/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Vet du om et kulturminne som fortjener oppmerksomhet?

I forbindelse med pågående arbeid med temaplan for kulturminner og stedskaping ønsker Larvik kommune å innhente (uforpliktende) innspill om kulturminner og kulturmiljøer innenfor bestemte temaområder. 

Nevlunghavn

Materialer fra 1800-tallet ble til prisvinnende hus

Huset ble bygget midt på 1800-tallet, hadde stått delvis uten vedlikehold i 40 år og var så skrøpelig at all fornuft pekte på riving som det eneste rasjonelle alternativet. Hans Per Bjerke og Iris Båfjord ville det annerledes.

Bevaringspris 17

På tide å lese av vannmåleren

For husholdninger i Larvik kommune er det valgfritt om du ønsker å betale vann- og avløpsgebyr (VA-forbruksgebyr) etter målt eller stipulert vannforbruk. Frist for å registrere avlesningen er 31. desember.

Istock 486929190

Larvik kommune blant de beste i landet

For tredje gang har CICERO Senter for klimaforskning, på oppdrag fra forsikringsselskapet If, gjennomført en omfattende kartlegging av norske kommuners klimatilpasningsarbeid. På landsbasis havner Larvik på en 14. plass. 

Fagsjef For Beredskap Johannes Sjo Steinsvåg, Ordfører Birgitte Gulla Løken Og Varaordfører Gina Merethe Johnsen

Den internasjonale Thor Heyerdahl-dagen

Hva har Andora og Larvik felles? Vi har Thor Heyerdahl. Fredag 10. november arrangeres "The Thor Heyerdahl International Day" konferansen. 

Konferansen strømmes direkte.

Æresborger Thor Heyerdahl (Bygget Er Revet For Grandkvartalet), Foto Jarle A. Melby 770X433

Politisk møteplan uke 46

Utvalg for valgsaker
Mandag 13. november fra kl. 16.00 til 18.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Planutvalget
Tirsdag 14. november fra kl. 09.00 til 12.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes
Kl. 09.00 Frammøte 
Befaringene foregår digitalt ved fremmøte og orientering om sakene i møterom Brunlanes, Romberggata 4. 
Kl. 09.00 Lyngveien 16
Kl. 09.15 Løveskogen
Kl. 09.30 Orientering Agnes Akvakulturanlegg v/Norwegian Mussel Company AS, Fridtjof Ristvedt
Kl. 09.45 Møtet starter

Kommunestyret
Onsdag 15. november fra kl. 17.00 til 21.00 i Sliperiet, Pressverksalen

Planutvalget - folkevalgtprogram
Torsdag 16. november fra kl. 09.00 til 16.00 i Bølgen kulturhus, møterom Galleriet

Kommuneplanutvalg
Torsdag 16. november fra kl. 09.00 til 16.00 i Bølgen kulturhus, møterom Galleriet

Havnestyret
Torsdag 16. november fra kl. 12.00 til 14.00

Ledige stillinger

  • Lærer
  • Sykepleier
  • ALIS- lege
  • Helsefagarbeider

Publisert 8. november 2023.

Til toppen