Den internasjonale Thor Heyerdahl-dagen

Innhold

Hva har Andora og Larvik felles? Vi har Thor Heyerdahl. Fredag 10. november arrangeres "The Thor Heyerdahl International Day" konferansen.

Æresborger Thor Heyerdahl (Bygget Er Revet For Grandkvartalet), Foto Jarle A. Melby 770X433
Konferansen fra Andora strømmes direkte. Se den her:

Programmet for dagen og foredragsholderne representerer forskningsformidling innenfor migrasjon, klimaendringer, Thor Heyerdahls kulturarv, utenrikspolitikk og miljø.

Thor Heyerdahl stipendprisvinnere 2023 deler sine tanker om migrasjon og klimaendringer(16-19 år).

— The Thor Heyerdahl International Day konferansen om globalt tema har blitt arrangert siden 2006 og har  de tre siste årene vært inspirert av "UNESCO World Science Day for Peace and Development (oversatt: verdens vitenskapsdag for fred og utvikling), sier Beate Bjørge, leder av Thor Heyerdahl instituttet som arrangerer konferansen.  

Medarrangører til konferansen er Vestfold og Telemark fylkeskommune, Augsburg University USA, Palazzo Tagliaferro og Andora kommune.

The Thor Heyerdahl International Day 2023 (Den internasjonale Thor Heyerdahl-dagen ) har som målsetting å hedre Thor Heyerdahls kulturarv og videreutvikle den. 

Vennskapsbyene Larvik og Andora

Larvik er offisiell vennskapsby med Andora. Vennskapsbysamarbeidet har virket formelt siden 2018 og allerede i år har både T.O.S.C.A operakonserter vært gjennomført i Larvik i oktober, og nå - konferansen i Andora 10. november. 

Det er Thor Heyerdahl som knytter byene våre sammen; bærekraft, nysgjerrighet, utforskertrang og forskning. 

Endre Lindstøl er virksomhetsrådgiver for kultur og idrett i Larvik kommune og er ansvarlig for vennskapsbyene til Larvik. 

— Vi besøker hverandre jevnlig for å dele erfaringer og kunnskap, samt sammen videreutvikle tematikk knyttet til Thor Heyerdahl og operafeltet.  Heyerdahlinstituttet har vært og er en svært viktig og naturlig samarbeidspartner for både Larvik og Andora - og i samhandlingen mellom byene. Dette skal vi systematisk utvikle videre.

I dag har også rådhuset i Andora et utstillingslokaler som brukes til å huse en unik samling mineraler, samt en helt egen avdeling knyttet til Thor Heyerdahl. I forbindelse med The Thor Heyerdahl International Day 2023 monterer de også en utstilling som spiller på Andora og Larvik som vennskapsbyer.

The Thor Heyerdahl International Day Conference's
Til toppen