Vet du om et kulturminne som fortjener oppmerksomhet?

Innhold

Har du eller din forening innspill til plan for kulturminner og stedskaping? Da ønsker vi å komme i kontakt med deg.

Nevlunghavn

I forbindelse med pågående arbeid med temaplan for kulturminner og stedskaping ønsker Larvik kommune å innhente (uforpliktende) innspill om kulturminner og kulturmiljøer innenfor bestemte temaområder. 

Hensikten med denne spørreundersøkelsen er å supplere kunnskap som allerede er kartlagt, og hente inn informasjon som kan være til hjelp og inspirasjon for videre arbeid.

Her finner du spørreundersøkelsen
Til toppen