Siste nytt 10/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Bli med i Borgertoget på 17. mai - meld deg på nå!

17. mai-komiteen oppfordrer alle kommunens lag, foreninger, korps og andre interesserte, til å delta i årets borgertog i Larvik sentrum. Meld dere på innen 16. april.

Borgertoget 17 Mai 2023 Crop2

Lanserte temaplan mot vold i nære relasjoner

Temaplanen ble lansert på Larvik bibliotek onsdag 28.februar i forbindelse med bokbadet av Nadia Ansar og hennes bok “Min Skam”. Planen skal bidra til å heve kunnskapsnivået hos ansatte, foreldre og innbyggere.

SCR 20240305 Lbpr

Samarbeider om tryggere trafikk

Torsdag 29. februar arrangerte Larvik kommune et samarbeidsmøte for de som ferdes i trafikken i det daglige. Til stede var representanter fra Larvik kommune, politiet, brann og redning, ambulansen, Løberg Trafikkskole, Byens trafikkskole, Tide buss, VKT, Viking redning og ungdomsrådet. 

Samarbeidsmøte Trafikksikkerhet Politiet

Fritidsklubb i Tjølling?

Rektor Terje Berglie viste hvor kort veien kan være mellom idé og handling da han torsdag kveld åpnet skolen sin for et folkemøte i Tjølling. Da flere av deltakerne etterlyste en fritidsklubb for barn og unge fant rektor like godt fram nøkkelknippet - og viste vei til et «glemt» lokale.

Nærmiljøpilot Tjølling 3

Ekstraordinært båndtvang er opphevet

Tidligere i år ble det innført ekstraordinært båndtvang for hunder i hele kommunen. Den ekstraordinære båndtvangen er nå opphevet. Husk at du fortsatt må ha full kontroll på hunden din.

Hund Unsplash

Ordføreren inviterer «hele Larvik» til uformell kaffeprat

Én ettermiddag hver måned i tiden framover kommer ordfører Birgitte Gulla Løken til være tilgjengelig på Larvik bibliotek, for innbyggere som kunne ønske seg en prat ansikt til ansikt. 

Gulla Løken 4

Politisk møteplan uke 11

Gruppeledermøte
Tirsdag 12. mars fra 15.30 - 17.00 i Festiviteten 

Folkevalgtopplæring
Tirsdag 12. mars fra 17.00 - 20.00 i Festiviteten 

Utvalg for klagesaker
Møtet tirsdag 12. mars er avlyst. Nytt møte vil bli tirsdag 19. mars.

Styringsgruppe Bærekraft 2030
Onsdag 13. mars fra 16.00 - 16.50 i Festiviteten 

Formannskapet
Onsdag 13. mars fra kl. 17.00 til 21.00 i Festiviteten

Se Formannskapet direkte på Larvik KommuneTV

Godkjent endring av reguleringsplan

Planutvalget godkjente i møte 5. mars 2024 mindre endring av reguleringsplaner i henhold til plan og bygningsloven § 12- 14:

  • ArkivsakID: 23/35748 - Endring av reguleringsplan for Mangelrød boligfelt etter forenklet prosess (PlanID: 2007.1.01)
  • ArkivsakID 23/33991 - Endring av reguleringsplan for Løveåsen etter forenklet prosess (PlanID 200952).

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 4 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Planer til offentlig ettersyn

  • ArkivsakID 22/6197: Områdeplan for Danebuåsen er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
  • ArkivsakID 22/10233: Detaljert reguleringsplan for Solum næringsområde er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
  • ArkivsakID 22/3831: Detaljert reguleringsplan for Bakke hyttefelt er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
  • ArkivsakID 22/7972: Detaljert reguleringsplan for Rakkeveien hyttefelt er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
  • ArkivsakID 22/11640: Detaljert reguleringsplan for Skoleveien 9 og 11 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
  • ArkivsakID 23/30732: Detaljert reguleringsplan for Frankendalsveien 101 er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Planutvalget behandlet i møte 5. mars 2024 forslag til ovennevnte planer med tilhørende bestemmelser. 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 er forslaget utlagt til høring og offentlig ettersyn i Plandialogen

Merknader til planforslaget sendes inn via elektronisk skjema eller skriftlig med referanse til arkivsakID til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik eller postmottak@larvik.kommune.no

Frist for innsendelse av merknader er 27. april 2024.

Ledige stillinger

Publisert 7. mars 2024.

Til toppen