Fem minutter etter at folkemøtet etterlyste fritidsklubb, fikk rektor en lys idé

Innhold

Rektor Terje Berglie viste hvor kort veien kan være mellom idé og handling da han torsdag kveld åpnet skolen sin for et folkemøte i Tjølling. Da flere av deltakerne etterlyste en fritidsklubb for barn og unge fant rektor like godt fram nøkkelknippet - og viste vei til et «glemt» lokale.

Nærmiljøpilot Tjølling 4
Rektor Terje Berglie gir Bård Jacobsen og Endre Lindstøl en omvisning i lokaler som knapt er i bruk i dag - men som med små grep kan benyttes som fritidsklubb.
  • Neste møte om nærmiljøutvalg i Tjølling avholdes onsdag 13. mars klokka 18 i kantina på Tjølling sykehjem. Alle interesserte er velkomne! 

På slep hadde han med seg lederen av prosjektgruppa for satsningen på nærmiljøutvalg i Larvik kommune, Endre Lindstøl, og virksomhetsleder for kultur og idrett, Bård Jacobsen. 

Duoen ble meget entusiastiske da de ble låst inn i et lokale i skolebygningen som mer eller mindre står brakk.

– Her blir mangelen på fritidsklubb for barn og unge i Tjølling et tema, og fem minutter senere står vi i et lokale som kan brukes til nettopp det formålet. Det er herlig. Og vi er helt avhengige av at skolene kan brukes på den måten. Kanskje dette er noe som kan driftes av nærmiljøet selv, hvis kommunen stiller med eksisterende og egnet lokale, sier Jacobsen. 

Nærmiljøpilot Tjølling
Han måtte leite lenge i nøkkelknippet, men til slutt fant rektor Berglie riktig variant og fikk åpnet inngangspartiet på baksiden av Tjodalyng skole.

50 møtte opp 

Berglie selv anslår at det har eksistert en fritidsklubb i lokalene for mange år siden, men at det i nyere tid knapt har vært i bruk. 

– Bård og Endre ble gira da jeg spurte om vi skulle ta en tur ned og kikke på lokalet, og så vel umiddelbart potensialet for å starte opp en fritidsklubb. Det hadde vært veldig moro å få til noe, sier han. 

Bakgrunnen for torsdagens folkemøte på Tjodalyng skole var å samle flere av innbyggerne med engasjement og eierskap til nærmiljøet i Tjølling - som et første skritt mot opprettelsen av et dedikert nærmiljøutvalg. I underkant av 50 deltakere møtte fram for å høre mer om satsningen. 

Bård Jacobsen, Endre Lindstøl Og Marius Lundervold På Tjølling Skole Med Møte Om Nærmiljøutvalg. 19
Frammøtte ble delt inn i grupper og drodlet rundt viktige temaer om nærmiljøet.

Og selv om kommunen fasiliterte og innledet møtet, er kongstanken at nærmiljøutvalgene skal leve så selvstendig og uavhengig som mulig - og trekke inn kommunen de gangene de måtte ha behov. 

– Her kan dere være med og påvirke hva som er viktig for Tjølling. Jeg har vært nok her ute til å vite hvor sterkt engasjementet for lokalmiljøet er. Dere som sitter her er genuint opptatt av stedet dere bor, og vi har lyst til å legge til rette for at den kortreiste krafta kan utløses i full styrke, sa Jacobsen. 

Stor kraft i nærmiljøet

Selv om kommunens økonomiske situasjon er anstrengt understreket Jacobsen at nærmiljøutvalgene ikke skal gjøre kommunens oppgaver - men at det er menneskene som bor der som «har skoa på» som kjenner eget lokalsamfunn best. 

Bård Jacobsen, Endre Lindstøl Og Marius Lundervold På Tjølling Skole Med Møte Om Nærmiljøutvalg. 17
Endre Lindstøl og Bård Jacobsen synes folkemøtet ble Tjølling ble akkurat som håpet.

– Jeg husker godt et sitat fra den tidligere rådmannen i Larvik, Einar Gaustad, som alltid sa at «de største ressursene er på utsiden av egen organisasjon». Det har jeg tatt med meg siden slutten av 90-tallet. Det er utrolige ressurser der ute, bare vi greier å nå dem. Og det er ikke fordi kommunen har dårlig råd og vi skal lempe ting over på dem, men fordi dette er kommune 3.0. Vi må bruke ressursene som finnes rundt oss, sier Jacobsen. 

Tidlig i møtet ble de frammøtte delt inn i grupper, der de fikk ulike oppgaver å drodle rundt. Spørsmål som «hvordan er dagens nærmiljø satt opp?», «hva ønsker dere framtidas nærmiljø skal være?» og «hvordan kan det at vi oppretter nærmiljøutvalg gjøre at vi kommer dit?» skapte mye summing og diskusjon rundt bordene. 

– Vi er kjempefornøyde med oppmøtet og engasjementet her. Og det virker som det er god bredde, både når det gjelder alder og ulike interesser i Tjølling. Vi merker at de finner en tone rundt dette med at de er opptatt av der de bo. Det er mye energi, og det er sånn vi håpet det skulle bli, sier Lindstøl. 

– Hva skjer videre nå? 

Bård Jacobsen, Endre Lindstøl Og Marius Lundervold På Tjølling Skole Med Møte Om Nærmiljøutvalg. 22
Bård Jacobsen, Endre Lindstøl Og Marius Lundervold På Tjølling Skole Med Møte Om Nærmiljøutvalg. 25

– Vi håper at mange av de som møtte opp her blir med på reisen videre. Og så skal vi guide dem gjennom prosessen ved å opprette et utvalg, få registrert dem i Frivillighetsregisteret og dermed utløse noen penger fra nærpotten. Deretter skal vi støtte dem underveis så dette ruller og går uavhengig av oss. Det er de som skal forme og drifte dette videre, mens vi vil ha en støttefunksjon, sier han. 

Nytt møte neste uke

På vei ut av det rundt to timer lange møtet kunne alle deltakerne velge om de ville skrive seg opp på en ikke-forpliktende liste om å være med i prosessen videre. Møte nummer to om nærmiljøutvalg i Tjølling arrangeres onsdag 13. mars klokka 18 i kantina på Tjølling sykehjem.

Der er planen å bli enda mer spesifikke på opprettelsen av et nærmiljøutvalg. Også her er alle innbyggere i Tjølling invitert til å delta, selv om de ikke var med i det første møtet.

Bård Jacobsen, Endre Lindstøl Og Marius Lundervold På Tjølling Skole Med Møte Om Nærmiljøutvalg. 4

Én av personene som skrev seg opp på lista etter folkemøtet på Tjølling skole var May Grønvold. 

– Vi må skaffe en møteplass til alle ungdommene som mekker hjemme hos meg! Vi trenger større plass, for nå er det trangt. Jeg har laget en utebod, og i vinterferien hadde jeg fem ungdommer hjemme hos meg, sa Grønvold til Lindstøl og Jacobsen på vei ut. 

På spørsmål om hvorfor hun ønsker å engasjere seg for nærmiljøet, svarer Grønvold: 

– Fordi vi må snakke om ungdommene som ikke driver med fotball og håndball. For det er veldig mange av dem også. 

May Grønvold
May Grønvold er en av Tjøllings ildsjeler for barn og ungdom.

– Hva gjør de hjemme hos deg? 

– De skrur mopeder, mekker, skravler og spiser. Det startet egentlig for mange år siden, med at jeg hadde med en hel gjeng fra SFO ut i skogen for å lage bål og grille. Det har liksom blitt naturlig at flere av ungdommene har kommet hjem til meg. Det begynte med fjernstyrte biler, og nå er mange av dem interesserte i mopeder. For å få dem vekk fra veien laget jeg en mekkebod, sier hun. 

Nærpott på én million

Satsingen på nærmiljøutvalg springer ut av et politisk vedtak fra mai 2023. Der vedtok de folkevalgte enstemmig å bevilge en pott på én million kroner til barn og unge i nærmiljøene i Larvik, sammen med noen kriterier for hvordan pengene skal fordeles.  

Bård Jacobsen, Endre Lindstøl Og Marius Lundervold På Tjølling Skole Med Møte Om Nærmiljøutvalg. 13
Marius Granholt Lundervold fikk opp engasjementet på folkemøtet. Bak ham står overordnet frivillighetskoordinator Hanne Jensen Moth.

Dette skal materialisere seg i til sammen sju nærmiljøutvalg i Tjølling, Stavern, Østre Halsen, Larvik sentrum, Helgeroa, Kvelde og Svarstad. Mens Tjølling er i oppstartsfasen, har Helgeroa/Nevlunghavn allerede hatt et velfungerende nærmiljøutvalg i noen år, som står klare til å motta utbetalingen fra nærpotten. Framover kommer kommunen til å hjelpe utvalgene i gang også andre steder i kommunen. 

– Det fine nå er at de andre nærmiljøene ser at det skjer noe. Vi henvender oss ikke til dem, men de tar kontakt med oss og spør om vi kan pilotere hos dem også. For de har lyst til å komme i gang. Nå står Østre Halsen for tur, og Stavern kan være nært forestående. Vi har allerede lært en del av dette folkemøtet på Tjølling. Og så går det litt slag i slag. Kanskje må vi pilotere alle, men det kan også være slik at noen tar initiativ og oppretter nærmiljøutvalg uten vår medvirkning. Det viktigste er at de føler seg klare selv. Vi kan ikke tvinge dem inn i noe, sier Lindstøl.

Til toppen