Lanserte temaplan mot vold i nære relasjoner

Innhold

Planen skal bidra til å heve kunnskapsnivået hos ansatte, foreldre og innbyggere

SCR 20240305 Lbpr


Temaplanen ble lansert på Larvik bibliotek onsdag 28.februar i forbindelse med bokbadet av Nadia Ansar og hennes bok “Min Skam”.

Vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet med store konsekvenser både for den som utsettes direkte og for den som lever i en tilværelse med vold. 

Elin Fosse Stangeby som har ledet arbeidet med temaplanen er tydelig på at kompetansen om temaet må styrkes.

– Vi må styrke handlingskompetansen vår - altså få mer kunnskap både om hvordan vi kan avdekke vold og hvordan vi skal håndtere dette.

–Det er ingen enkel oppskrift på avdekke vold. Mange tenker at dersom vi klarer å tolke tegnene på at noe ikke stemmer,  så klarer vi å hjelpe tidlig nok. Men forskning viser at dette dessverre ikke er nok.


SCR 20240305 Kwto
Her finner du temaplan mot vold i nære relasjoner


Ansatte i Larvik kommune har en viktig rolle

–Vi må ha mer kunnskap om risiko for vold og hvordan vi hos barn og familier med mange risikofaktorer kan styrke de faktorene som vi vet beskytter, sier Elin.

Hun forteller at ansatte i Larvik kommune har en viktig forebyggende rolle i arbeidet.

– Våre 3800 ansatte er i kontakt med store deler av Larviks befolkning hver eneste dag. At våre ansatte vet hvordan de skal agere ved bekymring er svært viktig for å forebygge vold i nære relasjoner, sier Elin.

Hun forteller at det er forskjell på den forrige temaplanen og denne. 

–Der den tidligere planen hadde fokus på barnefamilier, har denne en mye bredere målgruppe - med et ekstra fokus på eldre.


SCR 20240305 Lbat
Arbeidsgruppen: Fra venstre Sissel Ringdal: Jordmor Helsetjenester og familiesenter, Inger Marie Otterdal: Helsesykepleier og prosjektleder "Jeg er meg", Elin Fosse Stangeby: virksomhetsrådgiver Barne- og familietjenester og leder av arbeidsgruppen, Heidi Larsen: Virksomhetsleder Hjemmetjenester, Helene Gutterød Huseby: migrasjonsrådgiver Larvik læringssenter og Erica Gutterød Dabe: SLT koordinator.


Tiltak

Med temaplanen følger en egen tiltaksplan som skal følges opp

–Informasjonsmateriell og samarbeid med innbyggere er en viktig del av arbeidet, forteller Elin. Det samme er rutiner og prosedyrer for ansatte i Larvik kommune.

–Vi må også sørge for at alle avdelinger i kommunen følger de samme rutinene, og at disse er godt forankret hos ansatte, sier Fosse Stangeby


SCR 20240305 Kyim
Et utdrag fra tiltaksplanen
Til toppen