Kunngjøringer uke 8/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Høring - Forskrift om tømming av slam fra mindre avløpsanlegg

Frist for innsendelse av merknader er 26. mars 2021.

Les mer og send merknader her

Høring av nye veinavn - Ruglandveien, Ruglandstranda og Gamle Brekkevei

Frist for innsendelse av merknader er 26. mars 2021

Les mer og send merknader her

Høring av nytt veinavn - Rødbølveien

Frist for innsendelse av merknader er 26. mars 2021

Les mer og send merknader her

publisert 24.02.2021 

Til toppen