Høring - Forskrift om tømming av slam fra mindre avløpsanlegg (1)

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 26. mars 2021.

Larvik kommune ønsker å fornye dagens lokale forskrift for tømming av slam fra mindre avløpsanlegg. Erfaring tilsier at dagens forskrift kunne vært mer tydelig og presis, samt bedre tilpasset dagens måte å forvalte kommunes slamrenovasjonsordning på. Det er av den grunn utarbeidet et forslag til ny lokal forskrift for Larvik kommune.

Dokument til høring

Høringsuttalelse

Det gis anledning til å komme med høringsuttalelse (jf. § 37 i Forvaltningsloven).

Vi ønsker uttalelse til forslaget sendt inn via digitalt skjema.

Send høringsuttalelse

Alternativt skriftlig i post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik merket med arkivsakID 20/5378.

Frist for å komme med bemerkninger er 26. mars 2021.

Til toppen