Høring av nye veinavn - Ruglandveien, Ruglandstranda og Gamle Brekkevei

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 26. mars 2021.

Alle tre veiene er lokalisert syd for Helgeroveien, ved Rugland og Brekke i Brunlanes.

Tilbakemelding fra Språkrådet på skrivemåte for bruksnavnet

Rugland er vedtatt skrivemåte for bruksnavnet, og det er dermed denne skrivemåten som må brukes i adressenavnet. Navnet kan skrives med binde-s (Ruglandsveien) dersom det passer med uttalen. Herredsregisteret har registrert tilsvarende sammensetninger både med og uten binde-s.

Send merknader

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 21/2133 i emnefeltet.

Frist for å komme med bemerkninger er 26. mars 2021.

Til toppen