Høring av nytt veinavn - Rødbølveien

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 26. mars 2021.

Dette er en ny vei innenfor reguleringsplan Amundrød - Rødbøl, i kraft 11.09.2019. Den nye veien ligger i Hedrum - Verningen.

Send merknader

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 21/2104 i emnefeltet.

Frist for å komme med bemerkninger er 26. mars 2021.

Til toppen