Kunngjøringer uke 6/2021

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Sundby eller Sunnby?

Høring av stedsnavnet Sundby/Sunnby

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 20/9896 i emnefeltet. Frist for å komme med bemerkninger er 12. mars 2021.

Les mer her

Navn på plass ved Bølgen Kulturhus og park foran Buggegården, Kirkestredet 6

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 21/1701 i emnefeltet. Frist for å komme med bemerkninger er 12. mars 2021.

Les mer her

Tilskudd til lag og foreninger 2021

Lokale idretts- og friluftslivsforeninger, og frivillige organisasjoner med virksomhet innen kunst- og kulturfeltet, kan nå søke om kommunalt tilskudd for 2021. Frist: 15. mars.

Retningslinjer for tildeling, annen relevant informasjon og digitalt søknadsskjema.

Spørsmål rettes til Kultur og idrett v/ Silje Strømberg, silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947.

Åpne møter uke 7/2021     

Tirsdag 16. februar

Planutvalget kl. 12.15-16.00, digitalt møte

Ved befaringene anbefales det å holde 2 meters avstand og bruk av munnbind.

Befaringer:

  • 09.00 Frammøte Holms Kafeteria, Hedrum Ravei 225
  • 09.05 Hedrum Ravei (ved Hedrum Ravei 233)
  • 09.35 Kanalgata 32
  • 10.00 Hegdalringen 16 (vedl Rauanveien)
  • 10.40 Trekullveien (ved Trekullveien 19) (2 saker)

publisert 11.02.2021 

Til toppen