Høring - Sundby eller Sunnby?

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 12. mars 2021.

Sundby Sunnby 770X433

Kartverket skal vedta om det skal hete Sundby eller Sunnby, har du bemerkninger? Frist 12. mars 2021. Stedsnavnet er både lokalisert i tidligere Tjølling og tidligere Hedrum - Kvelde.

Oppstart av navnesak for stedsnavnet Sundby jfr. Lov om stadnamn. Stedsnavntjenesten i Språkrådet har tatt opp navnesaken.

Kartverket er vedtaksmyndighet på denne navnesaken, og Larvik kommune innhenter de lokale høringsuttalelsene.

Alternative navneforslag er (kun) Sundby eller Sunnby.

Send merknader

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 20/9896 i emnefeltet.

Frist for å komme med bemerkninger er 12. mars 2021.

Til toppen