Høring - Navn på plass ved Bølgen Kulturhus og park foran Buggegården, Kirkestredet 6

Innhold

Frist for innsendelse av merknader er 12. mars 2021.

Larvik kommune ønsker å navngi plasser i Larvik med kjente kvinneskikkelser. Det er få veier, plasser og steder i Larvik som er oppkalt etter kvinner. Mars måned i byjubileet er satt av til temaet kvinner i Larvik.

Forslag

  • Området foran kulturhusets hovedinngang oppkalles etter Mille-Marie Treschow
  • Den lille parken foran Buggegården, Kirkestredet 6, oppkalles etter Edle Hartmann Schjødt

jfr. Lov om stadnamn

Send merknader

Merknader sendes til postmottak@larvik.kommune.no merket Arkivsaknr 21/1701 i emnefeltet.

Frist for å komme med bemerkninger er 12. mars 2021.

Til toppen