Kunngjøringer uke 37/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Åpne møter uke 38

Administrasjonsutvalget
Onsdag 21. september kl. 16.00 til 20.00, møtested avklares

Planutvalget
Tirsdag 20. september kl. 11.00 til 15.00, Romberggata 4, møterom Brunlanes
Kl. 09.00 Frammøte Romberggata 4
Kl. 09.10 Sportsveien 23A 
Kl. 09.50 Oddaneveien 27
Kl. 11.00 Møtet starter

Viktig informasjon 

Godkjente endringer av reguleringsplaner

Planutvalget godkjente i møte 23.08.5.22 mindre endringer av reguleringsplaner iht. Plan og bygningsloven § 12- 14

  • ArkivsakID: 22/5944 Mindre endring av reguleringsplan Indre Hølen, gbnr. 1006/330l (planID: 1994.02.01)
  • ArkivsakID: 22/7365 Mindre endring av reguleringsplan Guriskogen vest (planID: 201122)
  • ArkivsakID: 22/4423 Mindre endring av reguleringsplan for næringsområde Amundrød - Rødbøl, gbnr. 2040/1 m.fl. (planID: 201512)
  • ArkivsakID: 22/6426 Mindre endirng av reguleringsplan Helgeroveien 99-101 gbnr. 4040/40 (planID: 201807-8

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no

Se https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/ for mer informasjon.

Bli bøssebærer for årets TV-aksjon!

Vil du bli med på verdens største dugnad? Søndag 23. oktober går TV-aksjonen av stabelen og vi trenger bøssebærere i hele Larvik kommune.

Les mer og meld deg som bøssebærer her

Strandryddeuka 

Ut uka foregår den nasjonale ryddedugnaden, Strandryddeuka. Bli med å rydd i naturen vår!

Les mer om Strandryddeuka

Fargespill Larvik 

Forestillingen "Vårt lille land" vil innta Storsalen i Bølgen kulturhus lørdag 17. september. 

Les mer om forestillingen og kjøp billetter her

Heimevernet øver i Larvik 

Fra 12. til 18. september gjennomfører Heimevernet en stor øvelse med over 2000 befal og soldater på Østlandet, blant annet her i Larvik og Stavern.

Les mer om øvelsen her

Ledige stillinger

  • Sykepleier/vernepleier
  • Byggesaksbehandler
  • Barnehageassistent
  • Virksomhetsrådgiver
  • Helsefagarbeider

Publisert 14. september 2022.

Til toppen