Heimevernet øver i Larvik

Innhold

Fra 12. til 18. september gjennomfører Heimevernet en stor øvelse med over 2000 befal og soldater på Østlandet, blant annet her i Larvik og Stavern.

Fra øvelse i Heimevernet - foto Børge Sandnes
Heimevernet øver i Larvik og Stavern denne uka. Det er lov å prate med soldatene, men ikke ta bilder. Foto: Børge Sandnes

Forberedelsene til øvelsen, som er årets største, starter 7. september.

HV-01 gjennomfører årlig trening med fokus på å lede og gjennomføre det som heter territorielle operasjoner med hovedvekt på tilstedeværelse i lokalmiljøet og samarbeide med sivile samarbeidspartnere – som kommune, brannvesen, politi, statsforvalter og andre militære enheter.

Soldatene i Heimevernet skal i tillegg til å øve i Larvik kommune, øve i Rygge, Horten, Andebu, Holmestrand, Nøtterøy, Slagen, Åsgårdstrand, Tønsberg og  Sandefjord kommuner.

Beskytte og sikre

– Som en landsdekkende militær organisasjon bidrar Heimevernet til å beskytte befolkningen i lokalmiljøene sine. Sammen med andre militære og sivile beredskapsaktører ivaretar Heimevernet samfunnssikkerheten, forteller distriktssjef Remi Høyning.

Oberstløytnanten legger til at øvelsen vil ha fokus på videreutvikling av Forsvarets reaksjonsevne, enkeltmannsferdigheter og operative evne for å bidra til å beskytte befolkningen samt sikre viktig infrastruktur ved en væpnet konflikt/krig.

Oslofjord HV-distrikt 01 deltar med distriktstab, innsatsstyrken Polar Bear VI, 2 HV-områder i Østfold og 7 HV-områder i Vestfold.

Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01):

  • Dekker de tidligere fylkene Østfold og Vestfold
  • Distriktssjef: oberstløytnant Remi Høyning. Ca. 3500 soldater fordelt på 18 HV områder samt en mobil innsatsstyrke (Polar Bear VI)
  • Distriktet har det lokale territorielle ansvaret, som innebærer den militære forsvarsberedskapen og ledelse av militære operasjoner på vegne av
  • Forsvaretsoperative hovedkvarter samt bistand til det sivile samfunnet.
  • Distriktet har et utstrakt samarbeid med politiet, statsforvalteren og kommunene. Sivilforsvaret og andre sentrale beredskapsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.
Til toppen