Kunngjøringer uke 21/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Viktig informasjon 


Tilskudd

Tilskudd til lokale integreringstiltak for ukrainske flyktninger (kommunale midler): søknadsfrist 1. juni

Les mer om tilskuddet

Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lokale frivillige organisasjoner (IMDi-midler): søknadsfrist 1. juni

Les om tilskuddet her

Restriksjoner for hagevanning

Det er restriksjoner på vanning med spreder i Larvik kommune fra 23. mai til 4. september. Vanning med håndholdt slange eller kanne kan gjøres utenom disse tidene.

Når er dine vanningsdager?

Ungdomsrådet søker flere medlemmer

Er du mellom 14 og 18 år og vil bidra til at unges interesser blir hørt? Søk om plass i ungdomsrådet!

Ungdomsrådet søker medlemmer

Godkjent reguleringsplan/endringer

Planutvalget godkjente i møte 10.05.2022 følgene mindre endringer av reguleringsplaner iht. Plan og bygningsloven § 12-14

 • ArkivsakID 22/3186 Mindre endring av reguleringsplan Husebyhagen
 • ArkivsakID 21/3495 Mindre endring av reguleringsplan for Torpefeltet – etappe 3.

Kommunestyret godkjente i møte 11.05.2022 følgende detaljerte reguleringsplan:

 • ArkivsakID 19/3395 Reguleringsplan for Vestre Fjellheim, gbnr. 2005/178, 266 m.fl.
 • ArkivsakID 18/16301 Klage på vedtak om detaljert reguleringsplan for Øvre Nanset, gbnr. 2011/3 og 687 m.fl.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32. Klagen sendes elektronisk via plandialogen https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-og-eiendom/reguleringsplaner/ eller skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK.

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Les mer om reguleringsplaner

Åpne møter uke 22/2022

Prosjekt indre havn
mandag 30. mai kl. 20:00 i møterom Hedrum i Romberggata

Planutvalget

Tirsdag 31. mai kl. 12:30-15:30, møterom Brunlanes, Romberggt. 4

Administrasjonsutvalget

Torsdag 02. juni kl. 15:00-17:30, Sliperiet, Pressverksalen

 

Eldrerådet

Tirsdag 31. mai kl. 13:00-15:00, Frivilligsentralen, Lågaveien 37, Svarstad

Innvandrerråd

Tirsdag 31. mai kl. 18:00-20:00, møterom Brunlanes, Romberggt. 4

Ungdomsråd

Tirsdag 31. mai kl. 17:00-20:00, møterom Tjølling, Romberggt. 4

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tirsdag 31. mai kl. 17:30-19:30, digitalt møte

 

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift

Onsdag 01. juni kl. 17:00-20:00, møterom Brunlanes, Romberggt. 4

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring

Onsdag 01. juni kl. 17:00-20:00, Bøkesenteret, Gamle Kongevei 2

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring

Onsdag 01. juni kl. 17:00-21:00

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering

Onsdag 01. juni kl. 17:00-21:00, møterom Sentrum, Feyersgt. 7

 

Ledige stillinger

 • Lærere
 • Sykepleier/vernepleier
 • Miljøarbeider/terapeut
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Assistenter/studenter - sykehjem
 • Landmåler
 • Oppfølgingskonsulent, barnevern
 • Fagutviklingskonsulent, barnevern
 • SFO- leder
 • Teamleder - skole
 • Kokk
 • Servitør
 • Tjenestedesigner
 • Helsesykepleier

publisert 26.05.2022 

Til toppen