Vi søker flere medlemmer til ungdomsrådet

Innhold

Er du mellom 14 og 18 år og vil bidra til at unges interesser blir hørt? Søk om plass i ungdomsrådet, da vel!

Fire ungdommer hopper

Ungdomsrådet skal sørge for at ungdommens stemme kommer frem i viktige saker som berører unge i Larvik. Rådet er ungdommens talerør overfor politikere og andre beslutningstakere, og skal gi råd til kommunen i store og små spørsmål.

Søknadsfrist torsdag 9. juni

Nå trenger vi flere medlemmer! I søknadsskjemaet du finner under registrerer du deg og svarer på noen spørsmål. Aktuelle medlemmer blir invitert til mini-intervju torsdag 16. juni.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer alle til å søke, uansett kjønn, funksjonsnivå eller kulturell bakgrunn.

Send inn søknad
Jeg opplever at ungdomsrådets meninger og beslutninger blir tatt på alvor
- Nils Fredrik Gudem

Dette er ungdomsrådet

Ungdomsrådet i Larvik har 11 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmene i rådet blir valgt for inntil to år om gangen.

Det er sju rådsmøter i året, Møtene pleier å vare i ca. 3 timer. Du må også sette av tid til jobbe mellom møtene. Lønn for vervet er 800 kroner pr. rådsmøte.

Som medlem i ungdomsrådet i Larvik forventer vi at du

 • stiller opp på møtene, deltar aktivt, og søker om fravær hvis du ikke kan komme
 • møter forberedt, leser referat og sakspapirer, og har notert meningene dine på forhånd.
 • snakker med andre ungdom om deres ønsker - og tar med deg dette inn i møtene
 • være aktiv i rådsmøtene og si din mening
 • blir med på for eksempel workshoper/arbeidsgrupper og andre aktiviteter i tillegg til møtene i ungdomsrådet

Unik mulighet til å påvirke

Som medlem av ungdomsrådet har du en unik mulighet til å påvirke hva slags tilbud Larvik skal ha for ungdom, forteller Nils Fredrik Gudem, leder for ungdomsrådet.

- Jeg engasjerte meg i ungdomsrådet for å kunne være med på å sørge for at stemmen til de unge i kommunen blir hørt av politikerne, sier han, og legger til at han opplever at rådets meninger og beslutninger blir tatt på alvor.

Isra Jama er medlem i ungdomsrådet.

- Det er vi som er fremtiden og det er vi som skal håndtere endringene som skjer. Da må vi også ha en stemme i hvordan byen skal endre seg i fremtiden, sier hun.

Hva skjer på et møte i ungdomsrådet?

Din viktigste jobb i ungdomsrådet er å delta på rådsmøtene for å si meningen din. Du skal være med å bestemme hva ungdomsrådet skal mene i de ulike sakene.

 • bestemme hva ungdomsrådet mener om en sak som kommunen ønsker innspill på
 • bestemme hva ungdomsrådet mener om en sak som dere selv ønsker å jobbe med
 • finne gode ideer og gode løsninger
 • oppdatere hverandre på hva som skjer
 • lage felles planer for arbeidet fremover
 • møtes og bli bedre kjent

Hvilke saker skal rådet jobbe med?

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen eller fylket. Det kan være mange ulike saker, for eksempel

 • kultur- og fritidstilbud
 • skolesaker
 • helsetilbud
 • busstilbud
 • miljøsaker
 • kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 • arealplanlegging
 • kommuneplaner

Aktiviteter og arbeidsoppgaver

Ungdomsrådet skal sette seg inn i saker som angår ungdom i kommunen eller fylket og behandle sakene i møtene sine.

I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel

 • bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
 • arrangere samlinger for ungdom i kommunen/fylket
 • prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder
Les mer om ungdomsrådet
Til toppen