Restriksjoner for hagevanning

Vanningsrestriksjoner gjelder for perioden 18. mai - 1. september 2020

Hagevanning tillates kun med én spreder per hage i høyst tre timer på følgende dager:

Siste siffer i husnummer/hyttenummer, dager og tider

  • 1 og 2: mandag og torsdag kl. 17.00 - 20.00
  • 3 og 4: mandag og torsdag kl. 20.00 - 23.00 
  • 5 og 6: tirsdag og fredag kl. 17.00 - 20.00
  • 7 og 8: tirsdag og fredag kl. 20.00 - 23.00 
  • 9 og 0: onsdag og lørdag kl. 17.00 - 20.00 
  • Uten nummer: onsdag og lørdag kl. 20.00 - 23.00 

Dispensasjon vil bli gitt for nysådd plen.

Det er tillatt å vanne blomster og planter/busker med en slange som holdes i hånden. Kontroll vil bli gjennomført og overtredelser vil påtales i h.h.t. leveringsbetingelsene. 

Hvordan få dispensasjon?

For å søke om dispensasjon kan du ringe Servicetorget på 33171010.

Relatert informasjon

Til toppen