Restriksjoner for hagevanning

Det er totalforbud mot vanning med spreder fram til 1. september.

På grunn av økt vannforbruk som følge av tørt og varmt vær innføres det vanningsrestriksjoner i Larvik kommune fra dags dato og inntil videre.

Vanning med håndholdt slange med munnstykke er tillatt på dine vanningsdager/ tidspunkter.

Når er dine vanningsdager?

Vanningsdager bestemmes av siste siffer i hus-/hyttenummer. For campingvogner/campinghytter bestemmes vanningsdager av siste siffer i plassnummer.

Under følger en oversikt:

 • 1 og 2: mandag og torsdag kl. 17.00 - 20.00
 • 3 og 4: mandag og torsdag kl. 20.00 - 23.00
 • 5 og 6: tirsdag og fredag kl. 17.00 - 20.00
 • 7 og 8: tirsdag og fredag kl. 20.00 - 23.00
 • 9 og 0: onsdag og lørdag kl. 17.00 - 20.00
 • Uten nummer: onsdag og lørdag kl. 20.00 - 23.00


Vanningsrestriksjonene innebærer følgende:

 • Forbud mot vanning med spreder
 • Forbud mot bruk av ubetjent slange
 • Forbud mot bruk av dryppvanningsanlegg

Forbudet gjelder ikke abonnenter som forsynes fra følgende kommunale vannverk:

 • Naugfoss vannverk (Hvarnes og gamle Lardal kommune)
 • Omsland vannverk (Eikenes).

For å hindre at abonnenter blir uten vann overvåkes forbruket og ytterligere tiltak vurderes løpende.

Unntak 

Det er noen unntak fra forbudet. Disse kan få innvilget dispensasjon. Dette gjelder:

 • Anleggsgartnere og andre profesjonelle
 • Idrettsanlegg
 • Nyanlagte gressplener/ nyanlagt hekk
 • Huseiere som skal vaske hus før maling
 • Barnehagebarn får lov til å dusje i vannspreder
 • Oppfylling av badebasseng

Søknad om dispensasjon skal meldes til Servicetorget på e-post eller telefon 33 17 10 10

Relatert informasjon

Til toppen