Tilskuddsordninger med søknadsfrist 1. september

Innhold

Skal du søke tilskudd til aktivitetstiltak eller lokale kulturprosjekt eller kulturarrangement? Da må du søke innen 1. september!

Tilskudd til kulturprosjekter og kulturarrangementer

Tilskudd kan gis til åpne, ikke-kommersielle kulturarrangementer og -prosjekter, som gjennomføres innenfor Larviks kommunegrenser.

Tilskuddsordningen har som formål å realisere sentrale målsettinger i kommunens kulturplan.

Ordningen har én årlig tildeling.

Marcos Luiz Photograph R6xx6fnvpt8 Unsplash

Aktivitetstilskudd

Kommunen ønsker å bidra til å fremme god folkehelse og å styrke nærmiljøet.

Aktivitetstilskuddet gjelder frivillige aktører som faller utenfor ordningene for idrett- og friliftslivsforeningen og foreninger innen kulturfeltet. 

Til toppen