Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Du kan ta kontakt med pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter.

Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, eller bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Våre tjenester er gratis, og vårt arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke.

Kontakt

Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Telefon: 33347790

E-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no (sensitive opplysninger bør ikke sendes på e-post)

Besøksadresse: Storgaten 35, 3126 Tønsberg

Til toppen