Samhandlingskonferansen 2018

Innhold

Samhandlingskonferansen er en årlig møteplass for sykehuset i Vestfold (SiV) og kommunene.

Årets tema var «på vei mot en ny helsetjeneste». Larvik kommune presenterte sitt arbeid overfor pårørende.

Målgruppene for samlingen er styret og administrative ledelse fra SiV, ordførere, politikere fra helse og omsorgsutvalg/komiteene, rådmann og kommunalsjefer fra kommunene. I tillegg er brukerorganisasjonene, hovedtillitsvalgte, representanter for kommuneoverlegene og Praksiskonsulentene invitert.

I år var det ca. 75 deltakere.

Til toppen