Om helsesamarbeidet

Samarbeidsavtaler, Samhandlingsutvalg, årlig konferanse og strategisk møteplass for rådmenn og ledelsen på sykehuset er hovedstrukturen i samarbeidet. Det er utarbeidet en årlig handlingsplan. Kommunene samhandler seg imellom på kommunalsjef/ -direktørnivå, og forankrer og forbereder saker gjennom Lederforum Helse som har fått sitt mandat av rådmennene.

Til toppen