Samhandlingskoordinator

I Vestfold er det ansatt en kommunal samhandlingskoordinator for å følge opp samarbeidet mellom kommunene og sykehuset.

Samhandlingskoordinatoren er blant annet sekretariat for Lederforum Helse og AU, og har felles sekretariatsansvar for Samhandlingsutvalget og Overordnet samarbeidsutvalg sammen med sykehuset i Vestfold (SiV).

Stillingen er lagt til Larvik kommune.

Kontakt

  • Siri Jensen Samhandlingskoordinator
Til toppen