Strategisk forum

Innhold

Forum for kommunenes rådmenn og helseforetakets øverste ledelse.

Om Strategisk forum

Fra 2017 er Overordnet samarbeidsforum (OSU) lagt ned og erstattes av et Strategisk forum der kommunenes rådmenn og helseforetakets øverste ledelse møtes 2 ganger årlig for å diskuterer tema av strategisk betydning for samhandlingen.

Til toppen