Lederforum Helse

Innhold

Lederforum Helse består av kommunalsjefene for helse og omsorg/ velferd.

Om Lederfoum Helse

Rådmannskollegiet i Vestfold har vedtatt mandatet, og forumet rapporterer en gang i året til disse. Lederforum Helse har 6 – 8 møter i året.

Mandat

Lederforum Helse skal utvikle helsetjenestene til beste for innbyggerne. Dette skal gjøres ved å fremme saker av felles interesse innen helse og omsorgstjenestene, styrke samhandlingen og utvikle tjenesteområdet.

Lederforum Helse skal ivareta kommunenes interesser i samhandlingen med helseforetaket.

Arbeidsutvalg

Det er oppnevnt et arbeidsutvalg (AU) med 2 representanter som velges for 1 år av gangen for å følge opp sakene mellom møtene.

Leder  Stein Evensen Kommunalsjef, Horten kommune
Nestleder Tove Hovland Kommunaldirektør, Tønsberg kommune

Møteplan og referat 2018

Dato Sted Referat
29.11.18    
25.10.18    
27.09.18    
23.08.18    
31.05.18    
05.04.18    
01.03.18    
25.01.18  Sandefjord medisinske senter  Referat Lederforum Helse

Referat 2017

Dato  Sted Referat
07.12.17 Horten  Referat Lederforum Helse
26.10.17  Homestrand Referat Lederforum Helse
31.08.17 Nevlunghavn Referat Lederforum Helse 
27.04.17 Nøtterøy Referat Lederforum Helse
30.03.17 Sandefjord Referat Lederforum Helse
23.02.17 Tønsberg Referat Lederforum Helse
26.01.17 Larvik Referat Lederforum Helse

Referat 2016

Dato  Sted Referat
17.11.16 Nøtterøy Referat Lederforum Helse
25.08.16 Horten Referat Lederforum Helse
12.05.16 Re Referat Lederforum Helse
03.03.16 Lardal Referat Lederforum Helse
21.01.16 Stokke Referat KiV Lederforum Helse

Referat 2015

Dato  Sted Referat
03.12.15 Larvik Referat KiV Lederforum Helse | Vedlegg
29.10.15 Hof Referat KiV Lederforum Helse
20.08.15 Stavern Referat KiV Lederforum Helse
28.05.15 Tjøme Konklusjoner fra Lederforum Helse
09.04.15 Horten Konklusjoner fra Lederforum Helse
16.01.15 Sandefjord Konklusjoner fra samling KiV Lederforum Helse

Referat 2014

Dato  Sted Referat
11.12.14 Holmestrand Referat fra KiV Lederforum Helse
07.11.14 Stokke Referat fra KIV Lederforum Helse
25.09.14 Sandefjord Referat fra KIV Lederforum Helse
Til toppen