Logopedtjenester 0-16 år

Innhold

Logopedtjenester for barn i alder 0-16 år.

Hvem kan få tjenesten?

Logopedtjenester tilbyr direkte hjelp og bistand, samt veiledning innenfor områdene

 • språkvansker
 • uttalevansker
 • språklydvansker

for barn i alder 0-16 år.

Logopedtjenesten gis normalt i barnehagen eller på skolen og det samarbeides med foreldre/ foresatte og personalet.

Hvordan søke?

Du som foresatte/foreldre kan sende søknad, men vi anbefaler at dette gjøres i samarbeid med barnehage/skole siden tiltakene gjennomføres i barnehagen eller på skolen.
Alle henvendelser med ønske om logopedhjelp sendes til Logopedtjenester. 

Det kreves at henvendelsen er underskrevet av foreldre/foresatte for å få hjelp hos logoped.

NB! Hørsel må være sjekket før søknad om logopedtjenester kan sendes inn.

Skjema for å søke om logopedtjenester

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.

Hva kan vi tilby?

Larvik kommune kan tilby hjelp på to måter avhengig av vanske:

 1. Logopedhjelp som lavterkseltilbud på inntil 15 timer.
 2. Hjelpen gis som spesialpedagogisk hjelp etter § 31 i Barnehageloven eller som spesialundervisning etter § 5 -1 i Opplæringsloven.

Logopeden tar direkte kontakt med barnehage/skole og foreldre/foresatte og det gjøres avtale for oppstart av logopedhjelpen.

Hvis det etter kartlegging og etter 15 timer med logopedhjelp som lavterskeltilbud, vurderes at det er behov for sakkyndig vurdering, samarbeider logopedtjenester tett med PP-tjenesten med utarbeidelse av denne. Dette skjer i samråd med foresatte og barnehage/skole.

Kontakt

Julie N. Hauger, avdelingsleder Pedagogisk psykologiske tjenester
Telefon 33 17 10 00

Privat logoped via Helfo

Barn som følge av sykdom, skade eller lyte» og som trenger logopedbehandling, bør søke gjennom Helfo. Dette gjelder for eksempel barn som stammer, har stemmevansker, leppe/kjeve/ganespalte, CP, syndromer, har opplevd ulykke eller har hjerneskade.

Barn og voksne trenger ikke sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten eller vedtak fra kommunen for å få innvilget logopedbehandling etter Folketrygdloven § 5-10.
Det betyr at man ikke trenger å henvise til PPT for utredning og sakkyndig vurdering eller til kommunens logopedtjenester i disse tilfellene.

Hvordan få privat logoped?

 1. Foreldrene kontakter fastlegen og søker via legen om logopedbehandling fra Helfo.
  Det må fremkomme at dette er et ledd i behandling som følge av “sykdom, skade eller lyte”.

 2. Foreldre tar med henvisningen til en privatpraktiserende logoped.
  Logopeden sender søknad med henvisningen til Helfo for behandling. Det legges ved henvisning fra lege/ spesialist.

Skyss til logoped

Foreldre må selv sørge for å frakte barnet til og fra logoped, men bør undersøke på Pasientreiser om det er mulig å få dekket skyss.

Til toppen