Ledsagerbevis

Innhold

Med et ledsagerbevis kan du ha med deg en ledsager uten ekstra kostnad på arrangementer og transportmidler der ordningen aksepteres.

Dersom du har et åpenbart behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. Med et ledsagerbevis kan du ha med deg en ledsager uten ekstra kostnad på arrangementer og transportmidler der ordningen aksepteres. Du må på forhånd undersøke om ledsagerbevis kan benyttes.

Hvem kan få ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne har et åpenbart behov for bistand for å kunne delta på arrangementer. Anbefalt nedre aldersgrense er åtte år.

Hva koster det?

Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på kultur- og fritidsarrangementer og på transportmidler der ordningen aksepteres. Du betaler selv gjeldende priser.

Hvor kan du bruke ledsagerbeviset?

Det er den enkelte arrangør eller virksomhet som avgjør om de aksepterer ledsagerbevis, og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir. 

Hvordan søke om ledsagerbevis

Du kan søke Tjenestekontoret om å få ledsagerbevis. Når din søknad er vurdert vil du få tilsendt en skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget ledsagerbevis eller ikke.

Søk om ledsagerbevis

Klage ved avslag

Du har rett til å klage dersom du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse.

Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Vestfold dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • T: 33171000
Til toppen