Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Innhold

Kvalifisering mot arbeid er et prioritert satsningsområde.

Det jobbes aktivt med tanke på en avklaring av arbeidsevnen, et eventuelt kvalifiseringsløp, eller direkte formidling ut i arbeid.

Målsettingen med programmet er overgang til arbeid som vil kunne bidra til økt livskvalitet for den enkelte, samt gi mulighet til selvforsørgelse.

Deltakere på kvalifiseringsprogrammet får rett til en kvalifiseringsstønad på 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Personer under 25 år får to tredeler av dette.

Slik søker du

Du må ta kontakt med NAV-kontoret ditt for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Åpningstid NAV

Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Til toppen