Boliglån og tilskudd

Innhold

Søknader om startlån og tilskudd behandles av Boligkontoret i Larvik kommune.

På Boligkontoret kan man få råd og veiledning om hvordan man fyller ut søknaden og informasjon om hvilken dokumentasjon man må legge ved. 

Larvik kommune har egne retningslinjer for tildeling av startlån og boligtilskudd.

Lån og tilskudd kan gis til:

 • Topp- eller fullfinansiering ved kjøp av bolig
 • Utbedring eller tilpasning av bolig
 • Refinansiering av dyre boliglån i private finansieringsinstitusjoner

Lånet er behovsprøvd og kan omfatte blant andre barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre økonomisk vanskeligstilte husstander.

I Larvik kommune er det vedtatt at følgende søkere er prioritert:

 • søkere bosatt i Larvik kommune
 • søkere som er tildelt omsorgsbolig med innskudd og som ikke har tilstrekkelig midler selv

Det er en forutsetning at boligen er nøktern både i kostnader og størrelse.

Boligtilskudd til etablering

Boligtilskudd til etablering skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte i boligmarkedet.

Boligtilskudd til etablering i egen bolig er strengt økonomisk behovsprøvd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få boligtilskudd.

Hvor mye boligtilskudd som blir gitt avhenger av boligbehovet, husstandens økonomi og muligheter for andre offentlige støtteordninger, som for eksempel bostøtte.

Boligtilskudd til utbedring/tilpasning av bolig

Boligtilskudd til utbedring eller tilpasning av bolig kan gis etter økonomisk behovsprøving.

Å tilpasse boligen innebærer å gjøre den bedre egnet til å ivareta spesielle behov, for eksempel funksjonshemming.

Vi tilbyr

 • Du treffer hjelpsomme og serviceinnstilte mennesker
 • Du får relevant informasjon, råd og veiledning
 • Du får ønsket bistand, for eksempel til utfylling av søknadsskjemaer
 • Du kan komme i kommunens åpningstid uten forhåndsavtale

Våre forventninger

 • Du tar kontakt ved behov
 • Du leverer den dokumentasjonen som etterspørres
 • Du gir tilbakemelding på våre tjenester, det være seg ros, ris eller forbedringsforslag

Klage

Informasjon om klageadgang framgår av vedtaket som sendes deg.

Kontakt

 • Bolig Badeparken 11, 3256 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 75
Til toppen