Enslige mindreårige flyktninger

Avdelingens oppgave er bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger.

Enslige mindreårige flyktninger som bosettes i Larvik kommune, får et omsorgstilbud og, eller andre hjelpetiltak for å sikre trygge og gode oppveksts- og utviklingsvilkår i et nytt land.

Enslige mindreårige flyktninger kan få tilbud om ettervern ved fylt 18 år. Tilbudet skal sikre en god og trygg overgang til voksenlivet.

Kontakt

  • Josef Gamil Josef Avdelingsleder
Til toppen