Økonomisk sosialhjelp

Innhold

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt.

Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.

Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Målgruppe

Du må ha lovlig opphold i Norge og søke hjelp der du oppholder deg.

Slik søker du

Du må søke NAV-kontoret i den kommunen du oppholder deg.

NAV må ha tilstrekkelig dokumentasjon og trenger opplysninger om inntekter og utgifter. Du må i utgangspunktet dokumentere alle opplysninger skriftlig.

  • legitimasjon
  • gyldig oppholdstillatelse
  • skattemelding (tidligere selvangivelsen)
  • fastsetting (tidligere ligning), skatteoppgjør
  • lønnsslipp
  • kontooversikter som viser alle dine konti med saldo
  • kontoutskrifter (hvis ikke nødvendige opplysninger kan dokumenteres på annen måte. Du kan stryke over tekst som ikke er relevant for saken)
  • dokumentasjon på boforhold (husleiekontrakt)
  • fakturaer for husleie, boliglån, strøm, barnehage, skolefritidsordning (SFO) og fritidsaktiviteter for barn
  • faste eller høye utgifter til helse og/eller tannbehandling
Søk om økonomisk sosialhjelp digitalt

Du kan også laste ned søknadsskjemaet, skrive ut, fylle inn for hånd og sende i post sammen med all nødvendig dokumentasjon og underskrifter til NAV Larvik, Postboks 188, 3251 Larvik eller levere i publikumsmottaket.

Saksbehandling

Saksbehandlingstiden varierer fra kommune til kommune. Hvis det går mer enn én måned, skal du få et foreløpig svar. Hvis du ikke har levert all nødvendig dokumentasjon, kan det ta lengre tid før du får svar på søknaden din. Hvis du er i en nødssituasjon, skal du få et raskt svar.

Når vi har behandlet søknaden din, får du et vedtak som du må lese nøye. Ofte vil vi stille ett eller flere krav til deg i vedtaket som du må oppfylle. Hvis du mener at vedtaket er feil, kan du klage. Klagefrist er 3 uker fra du mottar vedtaket.

Åpningstider

Mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00

Til toppen