Hva gjelder for huseier?

Innhold

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Vedtatt

Kommunestyret 14.02.18, og de nye bestemmelsene trådte i kraft etter vedtaket.

Formål

Vilkårenes formål er å ivareta det gjensidige ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg, og å sikre betryggende utførelse av sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg. Bestemmelsene er således svært sentrale for de fleste rørleggere og entreprenører. Larvik kommune Kommunalteknikk forvaltning vil følge opp sin kontrollvirksomhet med utgangspunkt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Gjeldende bestemmelser

Hele reglementet er tilgjengelig for gjennomsyn på Servicetorget.

Bestemmelsene består av følgende deler:

1. Administrative bestemmelser

Gjelder juridiske og forvaltningsmessige forhold.

2. Tekniske bestemmelser

Fastlegger krav til teknisk utførelse.

Denne kan kjøpes fra Kommuneforlaget, www.kommuneforlaget.no, og koster kr 198,-.

3. Tillegg

Tillegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp teknisk del (spesielt for Larvik kommune)

Til toppen