Hva gjelder for huseier?

Innhold

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Vedtatt

Kommunestyret 17.6.09, og de nye bestemmelsene trådte i kraft fra 1. desember 2009.

Formål

Formålet med bestemmelsene er blant annet å stille krav til aktørene slik at de private vann- og avløpsanleggene som tilknyttes kommunalt nett, blir utført på en betryggende måte med hensyn til funksjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. Bestemmelsene er således svært sentrale for de fleste rørleggere og entreprenører. Larvik kommune Kommunalteknikk forvaltning vil følge opp sin kontrollvirksomhet med utgangspunkt i Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Gjeldende bestemmelser

Hele reglementet er tilgjengelig for gjennomsyn på Servicekontoret.

Bestemmelsene består av følgende deler:

1. Administrative bestemmelser

Gjelder juridiske og forvaltningsmessige forhold.

2. Tekniske bestemmelser

Fastlegger krav til teknisk utførelse.

Denne kan kjøpes fra Kommuneforlaget, www.kommuneforlaget.no, og koster kr 150,- + mva.

3. Tillegg

Tillegg til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp teknisk del (spesielt for Larvik kommune)

Til toppen