SMS-varsling fra kommunen til innbyggerne

Innhold

Larvik kommune bruker varslingssystemet Gemini Varsling. Med dette systemet kan vi raskt varsle de det gjelder ved behov, ut fra gateadresser. Gemini Varsling varsler via SMS, talemelding til fasttelefon eller e-post.

Hvorfor er dette nyttig for deg?

Vi varsler deg ved hendelser du trenger å vite om. Det kan være ved stenging av vann, planlagt vedlikehold av ledningsnett, anbefalt koking av vann, stengte veier, evakuering, generelle servicemeldinger eller andre omstendigheter som krever rask informasjon.

Får du varsel?

For å motta varsel fra kommunen må ditt telefonnummer være registrert på riktig adresse.

Se her for portalen til varslingstjenesten, eller sjekk din oppføring direkte under varslemeg.no og se hvem som mottar varsel på din eller bedriftens adresse.

Privatpersoner

For privatpersoner blir kontaktinformasjonen hentet fra det nasjonale kontaktregisteret. Vi anbefaler deg å legge inn ditt mobiltelefonnummer og din e-postadresse i kontaktregisteret. De fleste henvendelser fra det offentlige henter kontaktinformasjonen herfra, for eksempel til skattemeldingen.

Bedrifter

Bedriften som er registrert på gateadressen, blir varslet ut fra informasjon registrert i enhetsregisteret. Kontaktdata for bedrifter blir hentet fra Altinn. Bedrifter med flere adresser bør registrere disse som underenhet hos Brønnøysundregistrene.

Tilleggsregister

Tilleggsregister kan du bruke hvis du ønsker å motta varsler for en bedrift eller for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på. Det kan for eksempel være varsler som berører din fritidseiendom, studentbolig eller lignende. Tilleggsregisteret benyttes kun av din kommune. Det er derfor viktig at du oppdaterer informasjonen i tilleggsregisteret hvis du flytter til en annen kommune. 

Dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver må du også registrere det inn her slik at telefonnummeret får varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Følg instruksjonen under for å legge til tilleggsoppføring på varslemeg.no.

Sårbare abonnenter

Vi tar spesielle hensyn til såkalte sårbare abonnenter ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er spesielt lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.

Sårbare virksomheter er for eksempel bedrifter som er avhengig av vann for å drive sin virksomhet. Dette kan være sykehus og medisinske sentre, alders- og sykehjem, lege og tannleger, barnehager og skoler, næringsmiddelprodusenter, restauranter og caféer, og bønder/husdyrhold.

Tilleggsregisteret gjør at kontaktpersoner for virksomheter kan knyttes til virksomheten, med sitt telefonnummer. Kontaktpersonen vil da motta varsel fra kommunen samtidig med virksomheten. 

Her kan du også endre og legge til telefonnummer dere ønsker å bli varslet på. Husk, telefonnummer med automatisk svartjeneste er uegnet. En varsling kan komme når som helst på døgnet, alle ukedager- viktige beskjeder kan ikke vente til neste virkedag. Ha dette i bakhodet når riktig telefonnummer legges inn.

Dersom du er ansvarlig for en bedrift eller virksomhet i en av disse gruppene, eller mener du er spesielt sårbar av andre grunner, kan du sette adressen din som sårbar.

Hemmelig telefonnummer

Hvis du har hemmelig nummer og ønsker varsling, må du registrere deg i tilleggsregisteret. Kryss av for hemmelig nummer når du registrerer deg. 

Får du ikke varsler?

  1. Er du folkeregistrert på din adresse? Sjekk din adresse i Folkeregisteret her.
  2. Har du oppdatert din elektroniske kontaktinformasjon? Oppdater din kontaktinformasjon her.
  3. Husk å melde flytting hvis du bytter adresse

Kokeanbefaling

Det tas jevnlig vannprøver etter et prøveprogram godkjent av Mattilsynet. Om prøveresultatene viser unormale funn, varsler vi mulige berørte kunder på SMS eller telefonvarsling. En uforutsett hendelse på vannbehandlingsanlegget eller på ledningnett kan også føre til kokevarsel fra oss.

Nærmere beskrivelse av hva du skal gjøre når vannet bør kokes, finner du på Folkehelseinstituttets hjemmesider.

Boil-water advisory

We regularly take water samples according to a test program approved by the Norwegian Food Safety Authority. If the test results show abnormal findings, we notify potential affected customers via SMS or voice message. An unforeseen event in the waterworks or in the piping system can also lead to a boiling recommendation from us.

Larvik Municipality complies with the recommendations of the Norwegian Institute of Public Health when it comes to cooking recommendations.

Til toppen