For fagpersonell (VA-norm)

Vann- og avløpsnorm (VA-norm)

VA-normen er utarbeidet som et grunnlag for krav til opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg i kommunen. VA-normen gjelder for anlegg kommunen skal eie og drifte. 

VA-normen vil dermed gi utbyggere, entreprenører og abonnenter et forutsigbart og enhetlig regelverk for opparbeidelse av vann- og avløpsanlegg. Dermed bedrar VA-normen til å effektivisere og kvalitetssikre opparbeidelsen av anlegg. 

Til toppen