For fagpersonell (VA-norm)

Her er oversikten over filer og dokumenter som er tilknyttet Teknisk – Vann, avløp og renovasjon i Larvik kommune.

VA-norm

VA-normen danner grunnlag og inneholder krav til teknisk standard på anleggene som kommunen skal eie og overta for drift og vedlikehold. 

Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-anlegg

Dette dokumentet presiser våre krav til leveranse av dokumentasjon og innmålingsdata for VA-anlegg som skal overtas og driftes av kommunen. 

Kumkortguide

Kumkortguiden er en fornyet veileder som viser hvordan Larvik kommune ønsker kumkortene utfylt.

Veilederen inneholder forklaringer på teksten i kumkortskjemaet og viser eksempler på riktig utfylt kumkort.

Kumkortskjema for utfylling av kumkort

Ta kontakt med Gemini VA ansvarlig i kommunen for siste versjon av kumkortskjemaet.

Til toppen