Barn og ungdom

Innhold

Trenger du hjelp, eller er du urolig for et søsken eller en venn?

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt skal saken meldes direkte til barneverntjenesten, eventuelt også politiet.

Larvik kommune skal være et godt sted å bo og leve for alle. Alle barn har rett til å være trygge. I vår kommune er det mange du kan snakke med om bekymring, tanker, følelser og trivsel.

Dersom du har det vanskelig på skolen, hjemme eller på fritiden, eller vet om noen andre barn som ikke har det bra, er det viktig at du sier ifra. Har du god kontakt med en lærer, helsesykepleier eller annen voksen kan de hjelpe deg videre.

Alle som arbeider med barn og unge i vår kommune har taushetsplikt. Det vil si at det du forteller ikke blir sagt til noen andre uten at du vet hvem som får informasjon og hvilken informasjon som blir gitt.

Telefon

Barnevernvakta 33310203
Legevakt 116117
Alarmtelefonen for barn og unge 116111

Disse kan hjelpe deg

En voksen du føler deg trygg på

Er det en person du kjenner deg trygg på og synes det er lett å snakke med? Det kan være en venn, noen i familien, nabo, lærer eller kanskje en fotballtrener?

Det er mange du kan snakke med, som vil lytte og hjelpe deg. Dersom du synes det er vanskelig å komme på noen eller du ønsker å snakke med andre, kan du ta kontakt med en av de som står oppført under her. Det viktigste er at du deler det som er vanskelig med noen.

Helsesykepleier

Helsesykepleier kan svare på spørsmål, veilede og hjelpe deg. Helsesykepleier er tilgjengelig på din skole eller du kan kontakte ditt familiesenter.

Fastlege

Alle som bor i en norsk kommunen har rett til en fastlege. Fastlegen din har ansvar for å følge deg opp i legekontorets åpningstid. Det vil si at du må ta kontakt med fastlegekontoret og bestille en time. Du kan få hjelp til dette av en voksen dersom du trenger det.

Ved akutt oppstått sykdom utenom fastlegens åpningstid kan du kontakte legevakten 116117. Dersom det står om liv ring 113. 

Barneverntjenesten

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får riktig hjelp og omsorg til rett tid. I tillegg skal barnevernet bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barnevernvakta

Barneverntjenesten sin akuttberedskap er åpen hele døgnet. Hovedoppgaven er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner, og de skal først og fremst sikre at barn og unge har det trygt.
Telefon 33310203.

Politi

Har du eller noen du kjenner blitt utsatt for noe ulovlig? Eller er du kanskje usikker på om det du har vært utsatt for er ulovlig eller ikke? Da kan du ta kontakt med politiet der du bor.

Hjelpetelefoner, chattesteder og nettsteder

Oversikt over hjelpetelefoner, chattesteder og nettsteder for barn og unge.

Har du det vanskelig hjemme?

Har du foreldre som ofte krangler, som skal skille seg eller opplever du vold i hjemmet? 

Nettvett

Nettvett handler om å være smart når du bruker nett, enten på mobil, nettbrett eller pc. Både barn og voksne trenger å lære om nettvett, slik at vi kan unngå kjipe opplevelser når vi spiller, chatter, deler bilder eller er på leting etter informasjon.

Mobbing og utestenging

Opplever du utestenging eller mobbing? Er det dårlig miljø i klassen? Er du ensom eller gruer deg til å gå på skolen? Slik skal du ikkje ha det, og det er viktig å snakke med noen om dette. Her finner du lenker til sider med informasjon om mobbing og utestenging.

Kropp og seksualitet

Under finner du lenker til mer informasjon om kropp, sex og seksuelle overgrep.

Til toppen