Informasjon om helsestasjonene

Innhold

Oversikt over helsestasjoner og dere åpningstider.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke endringer er det i helsestasjonsoppfølgingen av barn?

 • Svangerskapskonsultasjoner og legeundersøkelser går som normalt.
 • De fleste konsultasjoner til helsesykepleier går som normalt. I perioder med høyt smittepress vil noen konsultasjoner uten vaksinering bli på telefon/videokonsultasjon, du vil i så fall bli varslet på forhånd.

Kan vi komme på helsestasjonen uten oppsatt time?

Nei dessverre. Helsestasjonen er kun åpen for de med oppsatt time. Men helsestasjonen er fortsatt et lavterskeltilbud. Kontakt oss på telefon så får du snakke med en helsesykepleier.

Jeg har født et barn, hvordan vil jeg bli fulgt opp?

Alle nyfødte følges av oss. Dere vil bli kontaktet av både jordmor og helsesykepleier i løpet av de to første dagene etter hjemreise fra føde-/barselavdelingen.

Må jeg komme til timen som er satt opp?

Barn har rett på helsekonsultasjoner og foreldre plikt til å delta på disse. Dersom du har fått time på helsestasjonen ønsker vi at du møter som avtalt, såfremt dere er friske.

Da kan du dessverre ikke komme på time. Timen din blir enten utsatt eller du vil få en telefonkonsultasjon. Ta kontakt med din fastlege eller legevakt 116117 hvis du føler deg så syk at du trenger helsehjelp.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Når du har født eller adoptert et barn, vil helsestasjonstjenesten ta kontakt med deg og avtale tid for hjemmebesøk. Kontakten opprettes på bakgrunn av en rutinemessig melding om fødsel fra fødeklinikk til helsestasjonen.

Nytilflyttede familier oppfordres til å ta kontakt med helsestasjon i sin bydel.

Helsestasjonen er tilknyttet et av Larviks fire familiesentre, Fagerli, Tjølling, Mesterfjellet eller Stavern.

Alle barn 0–5 år får tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i Larvik følger et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte. Vi tilbyr oppfølging utover vanlig program ved behov. Vi er en gratis tjeneste.

Helsestasjonen har ikke som oppgave å behandle syke barn. Ved funn som gir mistanke om sykdom hos barnet, blir det vanligvis henvist videre til fastlege for nærmere undersøkelse og behandling. Blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.

Målet med helsestasjonsprogrammet

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Her kan dere lese mer om de nasjonale retningslinjene for helsestasjonen og beskrivelse av alle konsultasjoner som er anbefalt fra helsedirektoratet.

Viktig informasjon om hjemmebesøket og konsultasjoner

Våre retningslinjer anbefaler hjemmebesøk av kommunejordmor 1-3 dager etter utskriving fra sykehuset og hjemmebesøk av helsesykepleier innen 7-10 dager etter fødsel.

 • Kom ti minutter før oppsatt time for veiing av barnet. Ta gjerne med et teppe til barnet. Meld fra i god tid dersom dere ikke kan komme til oppsatt time.
 • Spørsmål om sykdom og blir barnet akutt sykt, må dere selv henvende dere til barnets fastlege eller til legevakten.
 • Ikke kom på helsestasjonen dersom foreldre eller barn er syke. Dette for å unngå smitte til sårbare barn og nyfødte.
 • Helsestasjonen sender timeinnkalling via digital postkasse. Vi oppfordrer våre brukere til å opprette dette. Se her for mer informasjon om tjenesten.

Faste helseundersøkelser til barn i Larvik kommune

 • Hjemmebesøk til nyfødte inkludert vekt og hodeomkrets ved 7-10 dager
 • 4 uker gruppe med helsesykepleier og fysioterapeut
 • 6 uker individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 3 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 4 måneder gruppe med helsesykepleier
 • 5 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 6 måneder hos helsesykepleier og lege
 • 8 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 10 måneder individuell hos helsesykepleier
 • 12 måneder individuell hos helsesykepleier og lege, inkludert vaksine
 • 15 måneder individuell hos helsesykepleier, inkludert vaksine
 • 18 måneder individuell helsesykepleier
 • 2 år individuell hos helsesykepleier og lege
 • 4 år individuell hos helsesykepleier

Vaksiner

Helsestasjonen tilbyr de vaksinene som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret for andre vaksiner utenom program.

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Ammeveiledning

Alle helsestasjonene i Larvik kommune er godkjente som ammekyndig helsestasjon.

Foreldreveiledning

Råd og veiledning kan gis på helsestasjonen og av ulike tjenester i Larvik kommune. 

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting.

Nyttige nettsteder og informasjonsbrosjyrer

Hjembesøket

Fødsel og barseltid

Fødsel og barsel, Sykehuset i Vestfold

Fødsel og barsel, Sykehuset Telemark

Det premature barnet. Når utskrivelsen nærmer seg.

Det Premature Barnet. Når Utskrivelsen Nærmer Seg 770

Amming

Mat og måltider for spedbarn

Råd om tilskudd av vitamin-D

Amming og spedbarnsernæring

Bryst er best, YouTube

Amming og ernæring det første året. Her finner du filmer om dietak, ammestillinger, håndmelking med mer.

Ammehjelpen.no Her finner du gode råd og informasjon rundt amming og ernæring. Du kan også få personlige råd fra en ammehjelper på telefon eller mail. Ammehjelpen har også en Facebook-gruppe Ammehjelpsgruppen.

Gode råd når du har såre brystknopper

Morsmelkerstatning

Morsmelkerstatning og flaskemating, flere små filmer

Om morsmelkerstatning fra helsenorge.no

Samspill, trøst, gråt, forebygging av skade

10 smarte tips til alle småbarnsforeldre (fra Stine Sofies Stiftelse)

Forstå babyens signaler og behov, en artikkel og filmsnutt

I trygge hender (film)

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn

Trygt sovemiljø for spedbarnet

Safe sleep for babies, in English

Sikring av barn i bil. Barn 0-4 år i bil.

Barns bevegelsesutvikling

Skjevt hode og favorittside

Psykisk helse hos foreldre

Mental helse under graviditet og etter fødsel

Alkohol og spedbarn

Til deg med spedbarn. Blir barn påvirket? Om barn, foreldre og alkohol.

Bekkenbunnstrening

Bekkenbunnen

Home-Start

Home-Start Familiekontakten HSF Larvik

Amming/Ernæring/kosthold

Amming

Mat og måltider for spedbarn

Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn

Råd om tilskudd av vitamin-D

Amming og ernæring det første året. Her finner du filmer om dietak, ammestillinger, håndmelking med mer.

Ammehjelpen.no Her finner du gode råd og informasjon rundt amming. Du kan også få personlig ammeveiledning fra en ammehjelper.

Gode råd ved såre brystknopper

Amming og spedbarnsernæring

Bryst er best, YouTube

Morsmelkerstatning

Om morsmelkerstatning fra helsenorge.no

Rengjøring og flaskemating, flere små filmer

Kosthold og ernæring

Her finner du også råd om introduksjon av fast føde.

Kosthold og ernæring

Mat og måltider for spedbarn

Mat du kan introdusere til babyen

Mat og spedbarnsernæring. Her kan du lese mer utfyllende informasjon.

Utvikling

Motorisk utvikling

Barns bevegelsesutvikling. Trondheim kommune har laget en informativ og god brosjyre om bevegelsesutvikling.

Barns føtter

Barns motoriske utvikling 0-15mnd, YouTube. Dersom du tror at barnet ditt trenger vurdering eller oppfølging av fysioterapeut tar du kontakt med din helsesykepleier som henviser videre.

Samspill

Barnets sosiale utvikling

Om barnets sosiale utvikling

Early development of social skills

Babyens signaler og behov

Hva gjør du når barnet ditt gråter?

I trygge hender

Hva gjør du når barnet ditt gråter?

Din fantastiske baby (Stine Sofies Stiftelse)

Din fantastiske baby - Nybakte Foreldres Informasjonsprogram (YouTube)

Småbarn og skjermbruk

Små barn og skjermbruk (Bufdir)

Er det håp for hjernen? (NRK TV)

Mobilbruk kan skade samspillet med barn (Sykepleien)

Alkohol og rusmidler

Alkohol foran barna? Dette bør du tenke på! (Av og til)

Gode råd til foreldre om alkohol og barn (Blå Kors)

Vaksinasjon

Helsestasjonen tilbyr de vaksiner som inngår i barnevaksinasjons-programmet. Vaksinene settes i forbindelse med de fastsatte helseundersøkelsene. Ta kontakt med vaksinasjonskontoret på Larvik legevakt for andre vaksiner utenom program.

Sykdommene barnet ditt tilbys vaksine mot (FHI Folkehelseinstituttet)

Barnevaksinasjons-programmet (FHI Folkehelseinstituttet)

Alle vaksiner som barnet får gjennom barnevaksinasjons-programmet, blir registrert i SYSVAK. Formålet med SYSVAK er å holde oversikt over vaksinasjonsstatus hos den enkelte, og å følge med på vaksinasjonsdekningen på landsbasis. Det er ikke anledning til å reservere seg mot registrering av vaksinasjon.

Vaksiner til barn på reise (FHI Folkehelseinstituttet)

Tannhelse

Happy Teeth

Pass og puss fra første stund. Tann i sikte. Tannpuss to ganger daglig med fluortannkrem. Gjør det vondt å få tenner? Veiviser til god tannhelse. (Norsk Tannvern)

Tannvern på ulike språk. Skroll litt ned på siden, så finner du info på mange ulike språk.

Ulykkesforebygging/ Sikkerhet i hjemmet

Barns miljø og sikkerhet

Barns miljø og sikkerhet / når barnet skader seg (Helsedirektoratet)

10 praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene (Skyilden.no)

Giftinformasjonen - brosjyrer og plakater (helsenorge.no)

Førstehjelp

Førstehjelp for spedbarn og barn (Røde Kors Førstehjelp)

Foreldre helse

Mammatrening

Mammatrening med barn (av Ingvild Shani-Norheim)

Trening av bekkenbunn (nhi.no)

Psykisk helse

Friskliv og mestring (Larvik kommune)

Hjelpetelefoner og chattjenester (Larvik kommune)

Foreldresupport (Mental Helse)

Røyk og snus

Snus- og røykeslutt (helsenorge.no)

Røyk og snus (FHI Folkeinstituttet)

Foreldreveiledning

Foreldreveiledning er en del av oppfølgingen man kan få på helsestasjonen. Andre instanser kan også gi foreldreveiledning ved behov .Det finnes i tillegg flere kurs man kan delta på.

Her er en oversikt over hva Larvik kommune tilbyr innen foreldreveiledning:

Foreldreveiledning (Larvik kommune)

Nyttige nettsteder

folkOm korte videosnutter

Foreldrehverdag. Trygge råd til deg med barn (Bufdir)

Små filmer

Emosjonsveiledning - Emosjonsfokusert familieterapi og foreldreveiledning (YouTube)

Reparasjon - Å si unnskyld (YouTube)

Alfred & Skyggen - en liten film om følelser (YouTube)

4-ukers gruppe

Her finner du en film med helsesykepleier og fysioterapeut som tar opp aktuelle tema for deg med barn på ca. 4 uker. Filmen er laget av Trondheim kommune. Ta kontakt med din helsesykepleier som kan henvise videre til fysioterapeut dersom barnet ditt har behov for det.

4-ukers grupper ønskes velkommen på (YouTube, norsk/tigrinja-tekstet)

4-måneders gruppe

Her finner du en film med helsesykepleier og fysioterapeut som tar opp aktuelle tema for deg med barn på ca. 4 måneder. Filmen er laget av Trondheim kommune. Ta kontakt med din helsesykepleier som kan henvise videre til fysioterapeut dersom barnet ditt har behov for det.

4-måneders grupper ønskes velkommen (YouTube)

Til toppen