Rapport fra BTI-samling 22.november

Ledere i Larvik kommune var i november samlet i Sliperiet for å høre om status, kunnskapsgrunnlag og fremdriftsplan for BTI

Ledere på nivå 1, 2 og 3 var samlet i Sliperiet for å høre om status, kunnskapsgrunnlag og fremdriftsplan for BTI, samt lytte sammen til kloke budskap om medvirkning og suksesskriterier for å lykkes med implementeringsarbeid. Stafettpinnen for å teste ut handlingsveiledere og modell ble levert videre til virksomhetene og avdelingene. De konkrete handlingsveilederne bearbeides og ferdigstilles i disse dager, og vil bli delt så snart de er klare tidlig i 2020.

I tillegg til en presentasjon av prosjektet og status for Larvik fikk vi høre om viktigheten av god medvirkning og Færder kommune delte erfaringer fra sitt arbeid med BTI. I tilbakemeldingene etter samlingen blir det pekt på behov for mer kunnskap om å se, observere og avdekke risiko samt ferdighetstrening og bedre kunnskap i å snakke med barn. Det etterspørres også hva første steg nå er og om alle nødvendige parter er involvert. Det ble gitt gode tilbakemeldinger på gjennomføring og innhold i dagen, så her går prosjektgruppen ut med hodet hevet. Takk. På spørsmålet om hva den enkelte nå må gjøre kommer det tydelig frem at vi alle har et felles ansvar for å framsnakke BTI og ta aktivt del i videre prosess med å koble på sine ansatte. Det kom også et innspill om at vi i større grad bør dele med hverandre hva vi har av fagdager og kurs, og der det er mulig invitere hverandre inn til å delta.

Prosjektgruppen tar med seg tilbakemeldingene fra samlingen og jobber videre med å ferdigstille handlingsveilederne, avklare innkjøp av stafettlogg og tar fatt på arbeidet med den digitale fremstillingen av BTI modell, handlingsveiledere og tiltaksoversikt.

Elin Fosse Stangeby
Prosjektleder BTI Larvik kommune


LAST NED PRESENTASJONER HER:

Torbjørn Mohn Haugen (1)
Færder (1)
Mobil (1)
Til toppen