Norskkurs

Innhold

Larvik Læringssenter, avd. Norskskolen, tilbyr norskkurs på alle nivåer og til alle kategorier minoritetsspråklige.

Hva inneholder kursene

Kursene gir en innføring i grunnleggende norsk språk og samfunn.
Du vil få grunnleggende kompetanse i norsk gjennom å kommunisere, lese og skrive, og bli bedre forberedt til å møte norsk hverdags- og arbeidsliv. Det vil også hjelpe deg på vei mot norskprøven.

Undervisningen består av å trene ferdigheter gjennom: lese-, lytte-, skrive- snakke- og samtaleøvelser.
Vi underviser etter Lærerplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

Arbeidsrettet opplæring

I tillegg til norskopplæring kan du ta kurs i arbeidslivskunnskap og aktuelle bransjekurs, samt kombinere dette med praksis, og norskopplæring på arbeids-/praksisplass. 

Et praksisteam jobber med å skaffe samarbeidsbedrifter, hvor deltakerne kan være i praksis. Det blir gjort en grundig kartlegging av bedriftens behov og deltakers kompetanse og ressurser, for å kunne matche disse på best mulig måte.

B2 /norsk på videregående nivå

Få studiekompetanse via B2 eller videregående eksamen i norsk. Et tilbud for deg med kort botid i Norge.

Kursinnhold

Vi tilbyr deltakere med kort botid et kurs som kombinerer B2-undervisning med norsk fra videregående skole for språklige minoriteter. Har du bodd mindre enn 6 år i Norge og trenger studiekompetanse i norsk, så er dette kurset for deg!

Nettbasert norskopplæring

Vi tilbyr nettbasert norskopplæring med personlig veiledning til deltakere i hele landet og i utlandet. 
I tillegg tilbyr vi bedrift norskkurs, og tilpasser også egne opplæringspakker til bedrifter med spesielle behov, som for eksempel fagspråk, rutiner, rapportskriving og lignende. 

MIKS

MIKS står for Muligheter, Integrering, Kultur, Språk.

Kursinnhold

MIKS er et forberedende kurs til helsefaglig utdanning for minoritetsspråklige. Det er språklig og praktisk basisopplæring for deg som skal arbeide i omsorgstjenesten, og kurset har særskilt fokus på interkulturell kommunikasjon og kulturforståelse for både kursdeltakere og personalet i praksisavdelingene.

Når foregår undervisningen

Norskskolen tilbyr norskopplæring på dagtid og på nett.

Påmelding til norskkurs

Ønsker du å starte på norskkurs, må du melde deg på til oss. Du vil da måtte ta en test i norsk, slik at vi kan plassere deg på riktig spor og nivå. Testen kan tas utenom de ordinære oppstartdatoene i august og januar. 

Søknad til norskopplæring for voksne innvandrere

Terminer 2020/2021

Termin 1 (høst): 17.08.2020 - 15.01.2021 
Termin 2 (vår): 18.01.2021 - 18.06.2021

Kontakt

Hammergata 24, 3264 LARVIK
T: 33173150
E: Send e-post

Til toppen