Kommunedelplan Stavern by 2021-2033

Kommunedelplan for Stavern by er en overordnet plan som gjelder for hele Stavern.

Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 ble egengodkjent av kommunestyret den 06.10.2021 jf. KST-sak 137/21. Plankartet er rettsgyldig fra 06.10.21.Det er blitt gjennomført en tilleggshøring av enkelte bestemmelser. Disse ble vedtatt 15.06.22 jf. KST-sak 094/22.  

Plandokumenter og utredninger

Temakart

Tidligere kommunedelplaner

Se tidligere kommunedelplaner for Stavern by

Områder med egne planer

Kontakt

  • Hanne Holmen Arealplanlegger
  • Anders Lund Jurist
  • Ole Sannes Riiser Arealplanlegger
Til toppen