Kommunedelplan Camping

Informasjon om kommunedelplan for camping.

Larvik er Norges største campingkommune med ca. 27 campingplasser, og er en viktig næring for kommunen. Det er derfor utarbeidet en overordnet plan som legger til rette for en fremtidsrettet utvikling av denne næringen.

Kommunestyret stadfestet i møte 16.03.2016 (sak 042/16) Kommunedelplan for Camping 2015-2027.

Vedtatte dokumenter

Kontakt

  • Trine Flesche Arealplanlegger
Til toppen